aigües

Conducte de descàrrega

La reutilització d’aigües residuals pot beneficiar l’agricultura i l’economia

Comparteix
Els nutrients que contenen poden esdevenir fertilitzant per als camps, tal i com s'ha fet amb les deposicions dels animals des de fa milers d'anys
:  - Mobile

Desenvolupen una nova tècnica que detecta infiltracions als col·lectors de clavegueram

Comparteix
La localització de les fallades estructurals implica la reducció dels riscos derivats de les entrades d’aigua freàtica o aigua de pluja en els col·lectors que recullen aigua residual
:  - Mobile

Les plantes d’aigües residuals britàniques no eliminen els microplàstics

Comparteix
Un estudi dut a terme al Regne Unit assenyala aquestes instal·lacions com una de les principals vies per on aquests elements contaminants arriben als rius
:  - Mobile

L’escalfament de les aigües redueix el valor nutricional dels peixos i els mol·luscos

Comparteix
Els animals que se n'alimenten, inclosos els humans, es podrien veure afectats per aquesta conseqüència directa de l'efecte hivernacle.
:  - Mobile