Les instal·lacions d’energia fotovoltaica poden tenir un impacte molt positiu en la biodiversitat dels territori on s’implanten. Així ho demostren dos estudis, un de l’empresa EMAT i una altra de la Universitat de Castella-La Manxa, que van ser presentats aquest dimecres al VIII Foro Solar, que organitza la Unió Espanyola Fotovoltaica.

El primer estudi, el d’EMAT, analitzava la biodiversitat d’aus i altres espècies de fauna a tres parcs fotovoltaics. En una d’elles, situada a Puertollano, “hi havia més riquesa de fauna a la planta” que no pas a l’exterior. En el pitjor dels casos, a més, la biodiversitat dins i fora de la planta era exactament igual. Així doncs, el treball conclou que les grans instal·lacions fotovoltaiques, “de desenes o centenars d’hectàrees”, poden ser un hàbitat perfecte per a algunes espècies animals, “una oportunitat per a la biodiversitat”. Tot i això, és clar, cal triar bé l’indret, preferint els que no tingui un valor ambiental intrínsec, i fer una gestió de la fauna adient i sostenible.

Plaques solars  | ACN
Plaques solars | ACN

En el segon cas, l’estudi de la UC-LM ha analitzat el sòl, la coberta vegetal i la fauna de les instal·lacions solars, arribant a la conclusió que, amb el temps, el sòl i el subsòl evoluciona cap a un estadi intermig entre el que trobaríem a terrenys agraris i a forestals, diferenciant-se dels cultius herbacis i apropant-se a sistemes naturals més estables. El fet és que, després de la instal·lació de les plaques, la vegetació es recupera i adopta la composició florística dels seus voltants, creant un sistema de transició més ric i divers. Pel que fa a la fauna, l’informe afirma que l’abandó de l’ús agrícola, amb la desaparició dels productes fitosanitaris, i el manteniment de la coberta vegetal dóna moltes opcions de refugi per a insectes, cosa que beneficia els animals que se n’alimenten, com rèptils, amfibis o aus.

Nou comentari