L’emergència climàtica ja és aquí i la Mediterrània és una de les zones més afectades. Es calcula que l’augment de temperatura hi serà un 20% superior que la mitjana de la resta del planeta. Un repte que obliga a una nova gestió, sostenible i resilient, dels recursos naturals, començant per l’aigua. Això, a Catalunya, és un desafiament enorme, perquè la capacitat dels nostres rius i l’augment progressiu de la demanda provoquen una tensió hídrica que pujarà si no es manté el consum responsable i no es duu a terme una gestió circular i sostenible d’aquest recurs.

Aigües de Barcelona, en aquest sentit, és referent internacional en gestió de l’aigua i es troba a l’avantguarda de la lluita contra l’escalfament global. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, el 24 d’octubre, la companyia ha anunciat que prepara un ‘full de ruta’ per assolir la neutralitat climàtica a totes les seves activitats, un pla basat en la reducció i captura de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, tant directes com indirectes. Per aconseguir-ho, compta amb la participació dels actors de la cadena de valor i de l’ecosistema per compartir un objectiu comú, sumar esforços en la consecució i generar oportunitats.

L’objectiu és liderar un canvi profund i sistèmic cap a una societat més sostenible, basada en l’Agenda 2030 i que garanteixi la salut i la supervivència del planeta i de les persones. Per abordar amb visió estratègica i acció urgent els reptes en la resiliència i la sostenibilitat de l’aigua, l’empresa ha creat la Direcció de Transició Ecològica i Justa i ha designat un coordinador d’Acció Climàtica. La companyia, de fet, el 2020 ja va reduir les seves emissions de CO2 en un 50,8% respecte als nivells del 2015 (en un 13,9% respecte al 2019), evitant l’emissió de 13.897 tones de C02 equivalents. A més, gairebé tot el seu consum energètic procedeix de fonts renovables. La mobilitat sostenible és un altre dels grans èxits, ja que 145 vehicles de la seva flota són avui dia 100% elèctrics.

Flota de cotxes elèctrics d’Aigües de Barcelona

Reutilitzar l’aigua per alliberar els recursos hídrics naturals i no locals

L’escalfament global suposa un estrès hídric més gran i fa necessari donar nova vida a l’aigua. Per això, Aigües de Barcelona aposta per la regeneració i la reutilització d’un recurs tan bàsic per a les ciutats. L’any 2020 es van reutilitzar 12,4 hectòmetres cúbics d’aigua regenerada a les instal·lacions de la companyia, el que suposa només el 8,7% de la capacitat existent de regeneració. Per tant, cal intensificar al màxim les capacitats existents de regeneració i així alliberar els recursos hídrics naturals i no locals, i al seu lloc, usar aquesta “aigua resilient”, que no depèn de la climatologia i que es produeix i consumeix a l’entorn local.

A data d’avui, la companyia ha regenerat aquest 2021 fins a 29,3 hectòmetres cúbics, un increment del 136% respecte l’any passat. Això ha permès assolir el 20,6% de la seva capacitat de regeneració. Actualment, els usos més demandats d’aigua regenerada són els ambientals, amb actuacions com el manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat o la injecció d’aigua als pous de recàrrega per evitar la intrusió salina; i els agraris, com el rec del Parc Agrari del Baix Llobregat, del Canal de la Infanta o del Rec Vell de Sant Vicenç dels Horts. Per tant, cal intensificar al màxim les capacitats de regeneració i ampliar amb urgència els usos de l’aigua regenerada i així alliberar els recursos hídrics naturals i no locals, i al seu lloc, usar aquesta “aigua resilient”, desvinculada de la climatologia, que es produeix i consumeix a l’entorn local .

La companyia està transformant les depuradores en ecofactories, fàbriques de recursos que siguin autosuficients en energia i que valoritzin tots els residus, seguint el model d’economia circular. El 2020, la companyia va valoritzar el 96,23% dels residus gestionats a les seves depuradores i el 44,45% dels residus gestionats a les estacions de tractament d’aigua potable.

La sensibilització i capacitació davant la nova situació és bàsica. Com a exemple, més de 140 treballadors d’Aigües de Barcelona han participat recentment en tallers virtuals sobre com actuar davant el canvi climàtic. La plantilla de la companyia també està fortament implicada en la preservació de la biodiversitat, i contribueix a vigilar i cuidar la flora i fauna existent a les instal·lacions que es troben en plena natura. L’aigua és un motor de transformació verda i és a la primera línia de la lluita contra el canvi climàtic. Aprofitem tot el seu potencial tan aviat com puguem per desplegar accions que garanteixin la resiliència i la sostenibilitat del territori i que generin nous ecosistemes de valor compartit davant l’emergència climàtica.

Nou comentari