declivi de les abelles

Abella polinitzant

Els nous pesticides també podrien ser perjudicials per a les abelles

Comparteix
Després de la prohibició dels neonicotinoides, sembla que el producte proposat com a substitut també podria afectar negativament les poblacions d'aquest insecte
Abella polinitzant

L’agricultura ecològica pot frenar la desaparició de les abelles

Comparteix
Especialistes del CREAF i la UAB sostenen que les poblacions d’abelles estan disminuint i que els pesticides, com els neonicotinoides, que no s'usen en els conreus ecològics, en són una causa directa