darnius boadella

Més de 570.000 euros per a millorar la seguretat de la presa de Darnius Boadella

Comparteix
S’han adudicat dos contractes per rehabilitar la xarxa de drenatges dels dics de tancament de la presa i ampliar el sistema de detecció de moviments, filtracions i pressions

Iniciades diverses operacions de cabal generador des de la presa de Darnius Boadella

Comparteix
Aquesta mesura, contemplada a la planificació hidrològica catalana, aporta diversos beneficis mediambientals com reperfilar la llera i millorar la qualitat dels hàbitats de peixos

Retirada de vegetació acumulada a la presa de Darnius Boadella

Comparteix
Les actuacions permeten garantir el correcte funcionament de la infraestructuraa, millorar-ne l’accés i minimitzar el risc d’incendis

El baix nivell de l’embassament de Darnius Boadella permet una inspecció poc habitual

Comparteix
S'ha pogut comprovar l'estat de diversos elements que normalment estan coberts d'aigua