Orinar fora dels espais habilitats al festival de Glastonbury, a Anglaterra, va acabar fent que una bona quantitat de drogues acabessin a les aigües d’un riu i es convertissin en una amenaça potencial per a la vida salvatge. Aquesta és la conclusió sorprenent a què ha arribat un equip d’investigadors de la Universitat de Bangor, que van descobrir nivells molt elevats de cocaïna i MDMA al riu Whitelake, que passa per l’indret on té lloc el festival, els assistents del qual superen els 200.000.

Els resultats del treball, publicat a la revista ‘Environmental Research’, revelen que les concentracions de MDMA a l’aigua es van multiplicar per quatre la setmana després del festival de 2019, mentre que els nivells de cocaïna van arribar a nivells que ja es va demostrar en estudis anteriors que afecten el cicle vital de les anguiles europees, que viuen al riu i estan en perill crític d’extinció. De fet, les concentracions de totes dues drogues eren, segons l’estudi, suficients com per ser considerades una amenaça pel medi ambient, tot i que van caure ràpidament després de la fi del festival.

L’origen d’aquestes drogues, doncs, venia dels assistents que orinaven directament a terra, fent que acabessin arribant al riu amb una gran facilitat a causa de la pluja i la humitat tan habituals a Anglaterra. Aquest argument, per sí mateix, és suficient com per aturar aquesta pràctica: no és només una qüestió d’educació ni d’higene sinó que, especialment en casos com aquests, es contamina el sòl i l’aigua amb drogues, i això pot tenir efectes molt perillosos. Fer servir els lavabos públics instal·lats en aquest tipus de recintes, doncs, és molt més important del que pugui semblar d’entrada. Tot i que l’estudi ha estat fet a Anglaterra, res no fa pensar que, si es fes en alguns dels grans festivals de Catalunya, o fins i tot en algunes festes majors, no es poguessin obtenir resultats, si més no, similars.

Nou comentari

Comparteix