La temperatura mitjana a Catalunya ha augmentat 1,6 ºC des de 1950

Cinc dels sis anys més càlids a Catalunya durant els darrers 68 anys es concentren en els darrers set anys, amb 2017 com l'any més sec que ha viscut el país des de 1950.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat la 10a edició del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC), que avalua l’evolució del clima de Catalunya a partir de l’anàlisi de diferents indicadors de canvi i variabilitat climàtics. En aquest butlletí s’utilitzen sèries climàtiques d’àmplia cobertura temporal que han superat anàlisis de qualitat i d’homogeneïtat i que asseguren una bona mirada a l’evolució del clima a Catalunya durant els darrers decennis. Per fer aquesta anàlisi s’han estudiat 23 sèries de temperatura i 70 de precipitació que cobreixen el període 1950-2017 i que són un bon testimoni del canvi climàtic apreciat al conjunt del país. L’any passat -2017- va ser un any càlid, amb una anomalia de +0,9 °C respecte al període de referència 1981-2010. És el 5è any més càlid des de 1950, darrere de 2015, 2006, 2014 i 2011, i es manté el predomini d’anys càlids durant els darrers 3 decennis. L’estiu de 2017 fou el 2n més càlid des de 1950, només superat pel de 2003, amb una anomalia de +1,7 ºC respecte la mitjana de referència. Pel que fa a la precipitació, 2017 es pot qualificar d’any sec, acumulant un 26% menys de precipitació respecte de la mitjana climàtica i convertint-se en l’any més sec des de 1950.

Evolució de la temperatura mitjana anual per al període 1950-2017 i per al conjunt de Catalunya. Els valors s'expressen com a anomalies respecte el període de referència 1981-2010.

Evolució de la temperatura mitjana anual per al període 1950-2017 i per al conjunt de Catalunya. Els valors s’expressen com a anomalies respecte el període de referència 1981-2010. | Servei Meteorològic de Catalunya

Nou comentari