La factura de l’aigua, al detall

Ara que s'ha anunciat un increment en la factura de l'aigua la desglossem per entendre què és el que paguem i a qui

La factura de l'aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua anunciava aquest desembre que la factura s’encarirà a partir de 2018.

És per això que detallem, en el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, què paguem per cada concepte, a qui es paga realment i quines series les partides que experimentaran un increment aquest 2018.

Un 34% del total de la factura és per Aigües de Barcelona pel servei de gestió de l’aigua

Un 24% és per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el concepte és la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus. Aquesta taxa s’incrementarà un 4% aquest 2018.

El 16% del total de l’import que paguem és el Canon de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquesta part és a la que, segons va anunciar l’administració, estava disposada a renunciar a la puja per mantenir preus.

Un 14% és l’Aigües Ter-Llobregat a qui es compra l’aigua, que recordem la seva concessió es troba en aquests moments als tribunals i s’ha de resoldre el mes de gener. És en aquesta part on s’ha anunciat un increment de l’11,88% pel 2018.

Un 5% és de l’Ajuntament de Barcelona per la recollida d’escombraries.

I finalment un 7% és l’IVA de l’Agència Tributària.

Comentaris

    NO TENIU NOM 29 de Desembre de 2017 14:59
    IMPOSTOS I MES IMPOSTOS. SOU TOTS UNS POCAVERGONYES. A LA MERDA TOTS C******.

Nou comentari