MonPlaneta
Unió de Pagesos denuncia el Govern espanyol davant la Comissió Europea

Unió de Pagesos ha assolit aquest dimecres l’acord unànime en el Ple de la Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders d’interposar denúncia davant de la Comissió Europea contra el Govern d’Espanya per una nova infracció de la normativa de la Unió Europea (UE) en l’aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC); en aquest cas, respecte als requisits exigits a l’Estat espanyol sobre les bones condicions agràries i ambientals de la PAC. L’organització ja ha interposat la denúncia.

L’article quatre del Real Decret 980/2017, de 10 de novembre, introdueix dos requisits nous sobre les pràctiques admeses en l’aplicació de purins i l’obligació d’enterrar els fems sòlids, que són contraris als requisits mínims que els estats poden establir respecte al manteniment del nivell de matèria orgànica en el sòl mitjançant pràctiques adequades.

Aquesta vulneració també implica conculcar el contingut del paràgraf segon de l’article 40.2 del Tractat de Funcionament de la UE, ja que suposa una discriminació prohibida entre productors de la UE a l’exigir als productors espanyols uns requisits no conformes amb la normativa de la UE; suposa anar en contra dels valors que fonamenten la UE de respecte de l’Estat de Dret i dels drets fonamentals, valors comuns als Estats membres en una societat caracteritzada per la no discriminació, la interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics, del principi de legalitat i de jerarquia normativa, de la seguretat jurídica i de no ser sancionat per accions o omissions que no constitueixen falta o infracció administrativa segons la legislació vigent.

Això suposa que en no trobar empara entre els requisits mínims establerts en l’annex II del Reglament (UE) 1306/2013 no es poden aplicar les disposicions sobre sancions administratives establertes a la PAC pel que fa als incompliments en condicionalitat de la PAC.

A més, també es vulneren diversos drets fonamentals establerts a la Carta de Drets Fonamentals de la UE: igualtat davant la llei (article 20), no discriminació i l’obligació que incumbeix a l’administració de motivar les seves decisions en el dret a una bona administració.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa