MonPlaneta
La UB participa en un projecte per conèixer i protegir el litoral marí dels Pirineus

Telemetria acústica per estudiar el moviment dels peixos, ciència ciutadana, protocols comuns de treball i col·laboració amb gestors i pescadors són alguns dels elements essencials de RESMED, un projecte per estudiar els ecosistemes del litoral marí dels Pirineus. La iniciativa està coordinada pel professor Bernat Hereu, de la Facultat de Biologia i de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona.

La sobrepesca, la contaminació, les espècies invasores, el canvi climàtic i l’impacte de les activitats humanes són factors que amenacen la biodiversitat marina a tota la Mediterrània. Per poder millorar la gestió de la conservació dels hàbitats i les espècies marines, és imprescindible conèixer les característiques de cada ecosistema.

Amb aquest fi l’equip d’investigadors combina tècniques de telemetria acústica, censos visuals i vídeo, i amb el suport de la ciència ciutadana. El projecte aportarà nous coneixements sobre l’ecologia de diverses espècies d’interès patrimonial i comercial, els hàbitats essencials al llarg del seu cicle de vida (alimentació, reproducció i cria), la seva capacitat de desplaçament (distàncies, hàbitats utilitzats i períodes), i la connectivitat de les poblacions entre les diferents àrees marines protegides.

Ciència participativa per protegir els ecosistemes marins

L’equip del projecte RESMED ha instal·lat una xarxa fixa amb 94 receptors acústics —o balises acústiques submergides— per estudiar el moviment dels peixos a totes les àrees marines estudiades. En paral·lel, també hi col·laboren pescadors artesanals que han instal·lat receptors acústics a les seves arts de pesca per poder detectar els peixos marcats fora de la zona coberta per la xarxa fixa de receptors. La participació de la ciutadania aliena als espais de recerca es un dels punts destacats del projecte.

«Aquest projecte vol donar protagonisme a la ciència participativa. Els pescadors professionals o recreatius poden intervenir com a personal voluntari per capturar peixos que posteriorment seran alliberats amb el transmissor acústic implantat», subratlla Bernat Hereu. Els submarinistes voluntaris també es poden sumar a la participació ciutadana dins el projecte. Per fer-ho, s’ha previst un programa de jornades de formació específica que els habiliti per col·laborar en l’elaboració dels censos i la caracterització de les poblacions de les espècies objecte d’estudi.

Protegir la biodiversitat marina a la Mediterrània

RESMED és un projecte ambpli i complet i entre les seves accions ha completat l’elaboració de censos de peixos a tot el litoral i ha determinat protocols comuns per als estudis de quantificació de l’abundància de les espècies. També s’han estudiat les zones de reclutament, reproducció i cria de les espècies de peixos litorals i s’han identificat més de 140 punts de la costa —cales i petites badies— on hi ha presència de juvenils. El projecte en curs continuarà els treballs d’avaluació de la gestió actual, l’estudi de la biologia i l’ecologia de les espècies comercials i el disseny de protocols d’actuació comuns i noves eines estratègiques per millorar la gestió integrada i els usos del medi marí.

«Sens dubte, unes eines de gestió més eficients permetran una millora en l’aprofitament dels recursos, així com en els usos i els diversos serveis ecosistèmics que ens proporciona aquesta regió marina del litoral Mediterrani», conclou Bernat Hereu.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa