El turisme és responsable del 8% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle

Les estimacions anteriors, incompletes, deien que només era d'entre un 2,5 i un 3%. El creixement del sector fa témer que sigui difícil controlar el seu increment.

Uns turistes a Barcelona fent un tour amb bici

Uns turistes a Barcelona fent un tour amb bici | Wikimedia

El turisme, amb totes les activitats que se’n deriven, és el causant d’aproximadament el 8% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle d’origen humà del món, relacionats directament amb l’escalfament global i el canvi climàtic. Aquesta activitat econòmica suposa una contribució molt important al producte interior brut mundial i, segons les estimacions, continuarà creixent a un ritme del 4% anual, molt més ràpidament que altres sectors. Fins ara, les emissions de diòxid de carboni que hi estan relacionades no s’havien quantificat adequadament i, segons sembla, són molt superiors al que es creia fins ara. Això és el que es desprèn dels resultats d’un estudi que ha estat publicat recentment a la revista ‘Nature Climate Change’ i elaborat per científics de la Universitat de Sydney (Austràlia), la Universitat Nacional Cheng Kung (Taiwan), la Universitat de Queensland (Austràlia) i el ministeri de Finances d’Indonèsia. A partir de l’estudi dels fluxos de CO2 entre 160 països, els experts han arribat a la conclusió que l’increment d’emissions entre 2009 i 2013 va ser quatre cops superior a les estimacions que s’havien fet i que l’augment de la demanda turística està superant àmpliament els esforços per reduir les emissions amb els sectors relacionats amb el turisme com són el transport i la producció de béns de consum i alimentaris. Segons els mateixos autors, el turisme continuarà sent una part important i creixent de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle.

Nou comentari