MonPlaneta
La transició a una societat sostenible, fonamental pel futur del planeta

Des que les conseqüències de l’activitat humana a la Terra van començar a ser estudiades en profunditat i es va saber a quins escenaris ens podien dur, un gran nombre d’entitats públiques i privades i nacionals i internacionals treballen de diverses maneres per canviar la nostra relació amb la Terra, minimitzar l’impacte que hi tenim i assegurar un futur millor per a tots. Un d’aquests organismes és el Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenibles (SCP/RAC), amb seu al Pavelló de la Mercè del Recinte Modernista de Sant Pau i que fomenta la cooperació internacional a la Mediterrània en vistes al desenvolupament i innovació dels seus sectors productius i les seves societats, ajudant-los a evolucionar cap a models de producció i consum sostenibles.

Pertanyent al Pla d’Acció per a la Protecció i el Desenvolupament de la Conca del Mediterrani, vinculat al Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient, parteix de la base que la regió mediterrània comparteix una cultura comuna d’innovació i progrés fonamentada en l’ús eficient dels recursos i en la preservació del medi ambient. En consonància en això, el Centre proporciona coneixement, formació i assessorament i treballa per crear xarxes d’oportunitats entre empreses, agents financers, organitzacions i governs que volen oferir productes o serveis no-contaminants, amb un impacte mínim, maximitzant la seva eficiència i de manera que no aprofundeixin les diferències socials. Al nostre país, aquest objectiu es compleix mitjançant el treball conjunt del SCP/RAC amb l’Agència de Residus de Catalunya per promocionar la sostenibilitat en la producció i el consum.

Membres del SCP/RAC en una reunió a Jordània sobre la reducció dels contaminants al mar
Membres del SCP/RAC en una reunió a Jordània sobre la reducció dels contaminants al mar | SCP/RAC

A nivell global, el Centre opera en el marc de dos tractats internacionals: el Conveni de Barcelona de Protecció del Mediterrani, que integra 22 estats que treballen pel desenvolupament sostenible, i la Convenció d’Estocolm de Prevenció dels Contaminants Orgànics Persistents, que involucra 180 països de tot el món. El SCP/RAC va establir-se l’any 1996 amb el nom de Centre d’Activitats Regional per la Producció Neta, gràcies a un acord entre el ministeri espanyol de Medi Ambient i la Generalitat i a una decisió dels signants del Conveni de Barcelona. El 2013, els mateixos signants van decidir canviar-li el nom a Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenibles per tal de renovar-lo d’acord amb els canvis dels seus objectius. El 2009, el SCP/RAC havia estat designat pels signants del Conveni d’Estocolm com a Centre Regional per a la seva aplicació, incorporant aquest tipus de contaminants a les prioritats de l’activitat del Centre. Els seus àmbits actuals, doncs, són la promoció de l’eficiència en l’ús de recursos i la producció neta, la reducció de la generació i l’ús de substàncies perilloses, la promoció d’iniciatives innovadores i sostenibles que millorin l’estil de vida de la ciutadania, la introducció de criteris ambientals en els processos de compra de tot tipus d’organitzacions, l’establiment de la sostenibilitat als currículums d’universitats i escoles de negocis i la incorporació de l’educació sobre consum i estils de vida sostenibles en els plans de treball de les organitzacions de la societat civil.

Un camp d’acció important del Centre són els residus que van a parar al mar, on treballa tant en el tractament directe com en la prevenció de l’emissió d’aquests residus. En el primer cas, ajuda els organismes responsables de la gestió de les costes i els mars a identificar els principals problemes a què s’enfronten i proposa respostes orientates al tractament de les deixalles abocades al mar. Pel que fa a la prevenció, tracta amb indústries, administracions i emprenedors per reduir la seva generació de residus, proposant alternatives sostenibles i, si cal, assessorant-les en la transició cap a l’ús de materials respectuosos amb el medi ambient. Aquesta voluntat de canvi per impedir la contaminació dels mars també és la que impulsa un altre dels seus grans objectius: l’emprenedoria verda. En aquesta línia de treball, centrada en la innovació, en destaca el seu programa SwitchMed, un pla d’acció per a la Mediterrània que vol canviar els patrons de consum a tots els nivells, partint de la innovació per aconseguir un canvi econòmic, polític i social.

Els 'Switchers' són exemples inspiradors d'innovació i emprenedoria verda
Els ‘Switchers’ són exemples inspiradors d’innovació i emprenedoria verda | SCP/RAC

Amb un pressupost de 21 milions d’euros, SwitchMed incentiva polítiques, lleis, regulacions i guies a tots els nivells per facilitar que aquest canvi es produeixi, fent tallers i reunions on expliquen quina és la seva tasca i com la volen dur a terme. Per demostrar que el canvi és possible, el programa SwitchMed també integra una experiència pilot d’emprenedoria, amb projectes de tot tipus. Des del SCP/RAC, aquests nous projectes reben formació i incubació, tant si són a gran escala com d’àmbit local, amb l’objectiu que arribin a bon port i es converteixin en casos inspiradors per a altres. El web que recull aquestes experiències ja conté unes 250 històries d’aquest tipus. Un cop aquesta primera fase s’hagi acabat, a mitjans del mes de novembre d’enguay es farà una trobada a Barcelona per mostrar què s’ha aconseguit amb cada projecte d’emprenedoria i es connectarà els seus responsables no només entre ells sinó, també, amb individus o empreses que puguin estar interessats en promocionar el seu desenvolupament.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa