S’autoritza els Aiguamolls de l’Empordà a participar en la Plana Litoral de la Muga

El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà s’alimenta en part de les aigües subterrànies provinents de la massa d’aigua subterrània “Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga”, que integra dos sistemes aqüífers

El Govern ha acordat aquest dimarts autoritzar la participació de la Generalitat a la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Plana Litoral de la Muga, mitjançant el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat. El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà s’alimenta en part de les aigües subterrànies provinents de la massa d’aigua subterrània “Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga”, que integra dos sistemes aqüífers. Aquesta massa està sotmesa a diverses pressions significatives que alteren la seva qualitat i quantitat. És per això que es fa necessari regular l’ús de l’aigua a la Plana Litoral de la Muga, mitjançant la creació d’un instrument que faciliti la presa de decisions amb relació a l’ús, quantitat i qualitat de l’aigua.

Nou comentari