MonPlaneta
La gestió dels boscos i el comerç de fusta, crucials per a un futur sostenible

Els boscos són un element clau de la biodiversitat del planeta i, a més, el principal mecanisme de control de l’escalfament global. La seva gestió, així com les bones pràctiques a l’hora de la tala i el comerç de la fusta que se n’extreu, són una tasca importantíssima. L’Institut Europeu Forestal, un organisme amb seu a Finlàndia -el principal productor de fusta del continent-, integrat per 28 països i amb la col·laboració de més de 100 organitzacions, és una de les institucions que s’ocupa d’aquesta tasca, dedicant-se a la recerca i l’assessorament en matèria forestal i, també, a l’establiment d’una xarxa que permeti una relació més fluïda i transparent entre els diferents actors involucrats tant en la gestió de les masses forestals com amb el comerç amb la fusta que se n’obté.

Barcelona acull una de les seus regionals, la de la Mediterrània. Instal·lada al Pavelló de Sant Leopold del Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau des de l’any 2013, l’any 2007 va començar a coordinar una xarxa que a dia d’avui comprèn 60 centresde recerca forestal de 17 països de l’àmbit mediterrani, fomentant la cooperació internacional en recerca, la transferència de coneixement, la formació i el desenvolupament de polítiques sobre qüestions forestals, especialment en els països del sud i l’est de la regió.

Una de les diverses tasques de l’Institut és l’organització de tallers que aprofundeixen en la idea de bioeconomia, un element central de la seva estratègia. En aquest sentit, l’EFI dóna moltíssima importància a la resiliència -la capacitat de resistir i recuperar-se dels desastres- i a la bona governança dels boscos. A més, les masses forestals tenen un paper molt rellevant a l’hora de reduir la dependència dels humans dels combustibles fòssils: al cap i a la fi, emprada amb mesura, la fusta és una matèria primera renovable, degradable i que es pot reutilitzar, cosa que, des de tots els punts de vista la fa preferible als derivats del petroli.

Un ús de la fusta més extensiu i amb criteris de sostenibilitat, de fet, podria ajudar a solucionar un dels problemes a què s’enfronta Europa. L’abandó dels boscos causada, entre d’altres factors, per la caiguda dràstica de l’ús de la fusta, ha provocat altres problemes, com el seu assecament i, per tant, un augment de la probabilitat d’incendis forestals. En aquest sentit Albert Garduño, del departament de Comunicació de l’EFI a Barcelona, fa una reflexió sobre les grans campanyes publicitàries sobre la deforestació que es van fer, especialment, durant els anys 80 i 90. Recordant com es tendia a generalitzar, considerant intrínsecament dolenta la tala d’arbres, afirma que potser aquelles campanyes “no es van explicar bé del tot i han causat altres reptes”. Una de les missions de l’Institut, doncs, també és fer veure que la tala controlada i l’ús de la fusta d’una manera sostenible té efectes molt beneficiosos per al medi ambient i, per tant, per als humans.

A dia d’avui, l’EFI està duent a terme dos programes d’abast continental i que compten amb el suport de la Comissió Europea. En primer lloc, miren de controlar el tràfic de fusta, treballant perquè els països de la Unió estableixin tractats amb països tercers sobre la seva importació que donin una gran importància a la sostenibilitat i evitin contribuir a la desforestació descontrolada de grans àrees del planeta.

A més, el principal grup d’experts de l’EFI, el Policy Advise Group, també duu a terme la seva tasca a Barcelona, on desenvolupa les seves línies mestres: d’una banda, la Forest Law Enforcement, Governance and Trade Facility (Instal·lació de Legislació, la Governança i el Comerç Forestals), assessora i ajuda les institucions europees en la implementació del Pla d’Acció per a l’Organització, la Governança i el Comerç de la Fusta. De l’altra, la Reducing Emissions from Deforestations and Forest Degradation Facility (Instal·lació per a la Reducció d’Emissions per Deforestació i Degradació dels Boscos) que dóna suport a les polítiques europees que tenen com a objectiu, justament, reduir les emissions causades per aquestes dues activitats.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa