Les reserves de carboni dels sòls agrícoles de Catalunya, disponibles a Internet

Una eina de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permetrà consultar en qualsevol moment una dada que pot ser clau en la lluita contra el canvi climàtic al nostre país.

Mapa de carboni orgànic als sòls de Catalunya

Mapa de carboni orgànic als sòls de Catalunya | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

El visualitzador Geoíndex-Sòl, accessible a la pàgina web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, s’ha actualitzat amb el mapa d’estocs de carboni orgànic en els 30 cm superficials als sòls agrícoles de Catalunya. Amb aquesta informació, a partir d’ara es podrà conèixer millor quin és l’estat de les reserves de carboni orgànic en aquests sòls, cosa que resultarà molt útil a l’hora d’estudiar la viabilitat d’estratègies de mitigació del canvi climàtic com, per exemple, la iniciativa ‘4 per 1000’, que proposa assegurar un creixement anual del 4% d’aquestes reserves als sòls agrícoles i forestals per tal de millorar la fertilitat i la producció agrícola i, alhora, lluitar contra l’augment del CO2 atmosfèric.

Nou comentari