MonPlaneta
La planificació hidrològica catalana desplega prop de 100 MEUR en el seu primer any
Sessió de seguiment celebrada a Girona | Agència Catalana de l’Aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme, entre novembre i desembre, diverses sessions informatives per abordar l’evolució del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i l’estat de les inversions previstes en el seu Programa de mesures. Aquestes dues eines, que són els eixos de la planificació hidrològica catalana per al període comprès entre el 2016 i el 2021, estan en vigor des del 3 de gener de 2017. En un any i després d’un llarg període marcat per l’elevat endeutament de l’agència (avui ja reduït en més d’un 90%), les inversions dutes a terme en el cicle integral de l’aigua són properes als 100 milions. Aquesta xifra suposa més del 10% del total de la inversió prevista, que és de 974 milions d’euros.

L’anterior cicle de la planificació hidrològica (període 2009-2015) va contemplar un important increment de la garantia de l’abastament d’aigua a la zona més poblada de Catalunya. Amb inversions en dessalinització, recuperació de captacions en desús i millores en els tractaments de potabilització, es va aconseguir incrementar en un 30% la garantia d’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona, incorporant fins a 122 hm3 de nou recurs. En el cicle de planificació vigent, les mesures per incrementar la garantia en l’abastament es centren en municipis que no estan connectats a grans xarxes d’abastament supramunicipal i que tenen identificades vulnerabilitats (tant de quantitat com de qualitat). Per aquest motiu, l’ACA està desplegant, entre 2016 i 2018, diverses línies de subvencions, per valor de més de 40 milions d’euros, per incrementar la garantia d’aigua en els municipis que requereixen noves fonts. L’actual Pla de gestió també contempla mesures per incrementar l’ús d’aigua regenerada com a una mesura complementària per a disposar de més aigua a l’àrea de Barcelona.

Sessió de seguiment celebrada a Tarragona | Agència Catalana de l’Aigua

Durant el primer any de vigència de la planificació hidrològica catalana, el sanejament de les aigües residuals ha comportat una inversió superior als 36 milions d’euros, dels quals 28,2 s’han destinat a nuclis sense depuradora i 8 milions d’euros a plantes que estan ja en servei i que requerien millores (depuradores de Berga, Figueres i Banyoles). Prop del 36% de les masses d’aigua de Catalunya tenen un bon estat ecològic. Tot i que sembli un valor baix, és molt similar –fins i tot superior- al de la resta de països d’Europa. L’objectiu en l’actual cicle de la planificació hidrològica catalana és incrementar el número de masses d’aigua amb un bon estat ecològic. Per tant, es contempla que en el 2021, es passi de 137 a 173 masses d’aigua en bon estat, el que suposa passar del 36 al 45%.

Entre les principals inversions en aquesta matèria destaquen els 4,4 milions d’euros per reduir la contaminació salina al riu Llobregat, els 4 milions per a descontaminació d’aqüífers i els 1,5 milions d’euros destinats a la rehabilitació de zones humides.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa