Els parcs gestionats per l’AMB consumeixen un 34% menys d’aigua que fa 12 anys

L’any 2006 el consum era de 237,93l/m2 i ha baixat fins als 157,40l/m2 de l'any passat. La sequera de 2008 va empènyer a establir directius i criteris per optimitzar el consum, una acció prioritària en una gestió sostenible

Col·locació de vegetació aquàtica al parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet

Col·locació de vegetació aquàtica al parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet | AMB

La xarxa de parcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha reduit el seu consum d’aigua dels 395 milions de litres d’aigua de 2006 als 369 milions de 2017 malgrat que, en aquest període, la superfície de la xarxa ha passat d’1,6 milions de metres quadrats a 2,3 milions. L’any 2006, abans del decret de sequera de 2008, el consum mitjà de tots els parcs era de 237,93l/m2. El 2017, després dels esforços del servei de parcs de l’AMB per trobar l’equilibri entre la bona gestió de l’aigua i la bona qualitat dels parcs, el consum ha estat de 157,40l/m2, un descens d’un 34.% Aquesta millora del consum d’aigua s’ha aconseguit gràcies a la millora contínua de les instal·lacions -recs automàtics, boques de rec i fonts- via millora de les xarxes de distribució internes, l’automatització i adaptació dels sistemes de rec a la vegetació de cada lloc i la potenciació d’abastaments alternatius a l’aigua potable, entre d’altres.

Nou comentari