La serra de Collserola
La serra de Collserola | Pere prlpz (Flickr)

!--akiadsense-->

El consell metropolità va aprovar aquest dimarts el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i la modificació del PGM Pla General Metropolità associat, amb l’objectiu de garantir una màxima protecció i conservació d’aquest espai natural de vital importància per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest nou full de ruta defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la potenciació dels serveis ecosistèmics i un major control de les ‘pertorbacions’ . Els serveis ecosistèmics són els beneficis que aquest espai aporta al medi ambient, societat i a la qualitat de vida. Aquest gran pulmó verd implica més benestar i salut per a la població metropolitana, un augment de la biodiversitat, l’existència d’espais d’oci i lleure per la gent i un funcionament més natural de la metròpolis. El control de les pertorbacions es basa en minimitzar els efectes negatius produïts per la gran densitat d’infraestructures que conflueixen en aquesta àrea, pels incendis forestals, la pressió urbanística o la sobre freqüentació.

Els canvis i novetats principals són l’increment dels espais lliures en una superfície equiparable a més de 700 camps de futbol, la reducció del sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments en més de 400 hectàrees, l’establiment d’una qualificació específica pel sistema hidrogràfic format pels principals rius i torrents, el futur potenciament de les activitats agropecuàries que afegeixen valor al parc i es basaran en el desenvolupament d’una economia verda i la definició d’un nou model d’ús públic i social constituït per tal de potenciar un lleure responsable que no malmeti els valors naturals del parc.

Totes aquestes iniciatives es posaran en marxa per complir els objectius de l’estratègia que defineixen els plans: preservar i millorar els valors ecològics i la connectivitat interna i externa dels ecosistemes, controlar els efectes negatius sobre l’espai natural i la seva fragmentació per la superposició d’infraestructures, potenciar el patrimoni construït i els valors culturals, fomentar l’economia verda, compatibilitzar els usos socials amb els valors naturals i paisatgístics i que el pla sigui dinàmic i tingui en compte els efectes del canvi climàtic i les característiques de l’entorn.

El Pla també contempla un procés de participació ciutadana que donarà veu a la gent perquè pugui fer aportacions de millora, comentaris, suggeriments i propostes per tal que les administracions competents i la societat construeixin/millorin i decideixin el present i el futur d’ aquest espai natural

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa