Nou conveni per a la lluita contra el cargol poma i la millora de la biodiversitat al delta de l’Ebre

És el quart cop que es formalitzen les condicions d’atorgament de la subvenció per al projecte mediambiental, per un import superior al milió d'euros

Cargol poma | CC

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i Manuel Masià, representant del grup seleccionat per a l’execució del projecte mediambiental de lluita contra el cargol poma i millora de la biodiversitat al delta de l’Ebre, van formalitzar dimarts, 2 de juliol, el quart conveni que regula les condicions d’atorgament d’una subvenció directa per un total d’1.100.328,32€ per a l’execució de les actuacions de la quarta i cinquena anualitats del projecte mediambiental presentat pel grup. El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2014-2020 contempla l’operació sobre Conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores. En el marc d’aquesta operació, el Departament d’Agricultura, va publicar convocar l’any 2015 la selecció d’un grup específic per a l’execució d’un projecte mediambiental de lluita contra el cargol poma i millora de la biodiversitat al delta de l’Ebre.

Així, per tal d’aconseguir una major eficàcia i tot assenyalant la importància del treball en col·laboració per al control i eradicació de la plaga, es va seleccionar el grup integrat pels següents membres:

– La Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre.

– La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre.

– Els Arrossaires del Delta de l’Ebre i Secció de Crèdit.

– La Cámara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit.

– L’Associació de Defensa Vegetal de l’Àrròs i altres cultius al Delta de l’Ebre.

– La Societat Española de Ornitología (Seo Birdlife).

– L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

Alhora, formen part del grup en representació de la Generalitat, el Parc Natural del delta de l’Ebre, els Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Terres de l’Ebre, Forestal Catalana S.A., i el Servei de Sanitat Vegetal. El juliol de 2016 es va signar un primer conveni entre el DARP i el grup seleccionat, per a l’atorgament d’una subvenció directa per a l’execució de les actuacions contemplades en la primera Memòria anual 2015-2016. L’octubre de 2017 es va signar un segon conveni i, l’agost de 2018, es va signar el tercer conveni entre ambdues parts. Enguany, el Govern ha autoritzat el DARP a concedir una subvenció directa de 627.187€ que, juntament amb la part aportada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, 473.141€, suposen la subvenció total per a l’execució de les actuacions.

Nou comentari