Un milió d’euros en ajuts per a projectes reutilització i reciclatge de residus industrials

L'Agència de Residus de Catalunya obre aquesta convocatòria de subvencions per fomentar actuacions que millorin el comportament ambiental de les empreses en matèria de gestió de residus

Polígon industrial | JORGE FRANGANILLO (FLICKR)

L’Agència de Residus de Catalunya ha obert la convocatòria de subvencions per a aquest any per executar projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats a aquest camp. L’assignació pressupostària és d’un milió d’euros, adreçats a empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Entre els projectes subvencionables estan inclosos els destinats a la modificació dels processos productius i l’aplicació de les millors tecnologies disponibles per prevenir els residus en el mateix procés; la preparació per reutilitzar els residus, el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l’economia general i la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior; i la modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera. També poden concórrer als ajuts les empreses que presentin projectes de R+D aplicats a aquest camp. Hauran d’estar centrats en el disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació; en el disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius; i en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o en la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

En la convocatòria de l’any passat, 20 empreses i agrupacions d’empreses d’un ampli ventall de sectors productius industrials van rebre aquestes subvencions. Algunes de les accions que s’estan duent a terme gràcies als ajuts atorgats són la disminució de residus de plàstic; un nou procés d’aprofitament de minves de vidre; un sistema de pintura innovador que minimitza els residus; o la modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera. Aquest tipus de subvenció està adreçat a fomentar actuacions per millorar el comportament ambiental de les empreses en matèria de gestió de residus i a reduir o reaprofitar efectivament els que generen en els processos productius. En el fons, un pas més en la direcció de l’economia circular i l’aprofitament de tots els recursos que tenim a mà, optimitzant el teixit empresarial fent-lo més competitiu, a través de l’eficiència i de la reducció dels costos.

Nou comentari