MonPlaneta
Més de 9.000 establiments catalans reciclen 24.000 tones d’olis industrials
Oli de motor | Adesis

Els olis industrials generats pels tallers d’automoció i les industries, entre d’altres, s’han d’extraure i emmagatzemar-se per evitar fuites i abocaments, ja que són molt contaminants. El més indicat és que siguin entregats a un gestor de residus autoritzats i, gràcies a aquestes bones pràctiques, SIGAUS, el sistema encarregat d’aquest residu perillós a l’estat espanyol, va fer la recollida dels olis industrials de 9.248 establiments a 621 municipis catalans, dels quals quasi la meitat, el 49%, són a zones rurals on hi ha patrimoni natural que és important protegir. L’oli industrial és consumit per tallers de vehicles i indústries i els sectors del transport, la construcció i qualsevol altre on hi hagi màquines, engranatges, turbines o compressors que necessitin lubricants per tal de refrigerar, aïllar o disminuir la fricció entre les peces, del generador d’energia d’un hotel a la nevera industrial d’un restaurant. A causa d’aquesta varietat d’usos, la generació d’olis usats és molt fragmentada i dispersa per tot el territori i, per tant, més difícil de gestionar. Durant l’any passat SIGAUS va recollir a Catalunya una quantitat bruta de 24.000 tones d’olis usats, el 36% de les quals provenien de tallers d’automoció. El volum d’oli recuperat és més gran que la quantitat de residu que es tracta finalment, ja que inclou altres substàncies com aigua o sediments que, durant el pre-tractament, s’han de separar i que, si no es gestionen correctament, poden tenir un gran impacte ambiental.

A l’entorn rural, es van recollir olis usats a 303 municipis, gairebé 50% dels totals, i on es van recuperar 2.371 tones de residus, el 10% del total. En general, es tracta de zones allunyades dels centres urbans, cosa que exigeix una logística complexa i on la recollida és especialment important pel risc ambiental que suposen aquests residus tan a prop d’espais naturals que, sovint, estan protegits. El servei de recollida fins i tot va arribar a zones del país amb poca població i molt allunyades: surant l’any passat es van recollir olis usats a 37 establiments de municipis a més de 1.000 metres d’altura, que van generar 63,5 tones de residu. Per atendre tots aquests punts productors es van haver de fer recorreguts d’una distància mitjana de 175km. L’oli industrial usat és altament tòxic, no és biodegradable i té efectes sobre la salut i el medi ambient que fan que sigui considerat perillós i molt contaminant. El seu abocament incontrolat té efectes perjudicials sobre l’aigua i la terra i la seva combustió incontrolada comporta l’emissió de gasos tòxics i que contenen clor, plom, etc, que poden posar en risc la supervivència d’espècies vegetals i animals que, de vegades, ja es troben en perill d’extinció. Per això, des d’un punt de vista ambiental, és especialment important recuperar aquest residu als establiments que estan a l’interior d’espais protegits. En tots aquests llocs, durant l’any passat es van recollir 686 tones d’olis usats generats per 452 establiments com ara paradors de turisme, empreses de gestió d’aigua, clubs nàutics…

La recollida d’olis industrials és especialment important on hi ha espècies en perill d’extinció. A Catalunya n’hi ha 29 que, en alguns casos, viuen en un perímetre de 10km d’establiments que en fan servir i, per tant, cal tractar-los amb una cura encara més especial. La part positiva d’aquest residu tan contaminant és que, si es gestiona adequadament, té beneficis importants molt ambientals, facilitant l’estalvi de matèries primeres i d’energia i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Les bones pràctiques dels establiments que generen olis usats fan possible que el residu, un cop net d’altres substàncies, s’aprofiti un 100% en forma de noves bases lubricants o com a combustible per a usos industrials. La quantitat neta gestionada i valorada a Catalunya el 2017 va ser de 19.460 tones. D’aquesta, 18.674 tones (el 96%), es va destinar a regeneració, un tractament prioritari que permet extraure olis base per a la fabricació de nous lubricants. Això va permetre tornar al mercat 12.437 tones de lubricant, prou com per omplir el cárter de més de 3 milions de cotxes, l’equivalent el 89% del parc mòbil d’aquests vehicles a Catalunya. En termes mediambientals, això va evitar l’emissió a l’atmosfera de 56.023 tones de CO2.

Els olis usats eren aptes per regenerar es van tractar per a una valoració energètica posterior. El producte resultant és un combustible d’us industrial utilitzat en centrals tèrmiques de generació eléctrica, cimenteres, papereres, equips marins, etc., evitant així la utilització d’altres combustibles tradicionals. A aquest tractaments es van destinar l’any passat 786 tones que van permetre generar una energia equivalent a 9GWh.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa