MonPlaneta
Localitzats arts de pesca perduts davant del litoral del Baix Empordà
Bussejadors localitzant les arts de pesca | Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Aquest diumenge va tenir lloc a Llafranc (Palafrugell) una jornada de localització i caracterització d’arts de pesca perduts al mar, organitzada per la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, en el marc del Programa d’acció marítima de la Generalitat de Catalunya, que desenvolupa els Objectius de l’Estratègia marítima de Catalunya aprovada pel Govern, i que preveu accions per a la minimització dels efectes negatius de les xarxes de pesca perdudes sobre els ecosistemes marins. L’actuació va comptar amb la participació de 12 bussejadors i membres de la Facultat de Biologia i de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona, que van donar indicacions als submarinistes per assegurar una caracterització adequada de les xarxes i del seu nivell d’integració amb el medi, ja que cal valorar si la retirada d’aquests arts pot produir efectes més negatius sobre els ecosistemes que els que es deriven del seu manteniment al fons.

El projecte desenvolupat al llarg d’aquest any consta d’una primera fase de diagnosi qualitativa de la situació fins als 30 metres de fondària del litoral a través d’enquestes en línia i una segona fase de localització i caracterització d’arts de pesca perduts. En la segona fase, l’objectiu és caracteritzar amb el major detall possible la situació i estat dels arts de pesca perduts davant les zones aparentment més afectades. Aquesta informació, una vegada revisada per experts científics, facilitarà a l’Administració prosseguir amb la seva extracció correcta. La informació obtinguda permetrà prosseguir amb l’extracció de les xarxes de pesca perdudes i minimitzar els efectes negatius sobre els ecosistemes marins. Fins a finals d’any, es preveu realitzar d’altres jornades per recopilar informació sobre el tema al Camp de Tarragona, el Maresme, la Selva i l’Alt Empordà. Finalment, durant el mes de novembre, es preveu de fer una campanya de retirada dels arts de pesca localitzats amb la participació d’un equip professional de treballs subaquàtics, que comptarà amb les dades de localització i caracterització obtingudes, i també els criteris científics adients per minimitzar l’afectació als ecosistemes de les retirades.

Art de pesca localitzada a Llafranc | Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Els arts de pesca perduts suposen una pèrdua econòmica directa per als pescadors, que han de reposar el material perdut, però també ocasionen pèrdues indirectes per l’efecte negatiu que tenen sobre els ecosistemes marins i els recursos pesquers. En aquest sentit, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, des de l’any 2016, impulsa una línia d’actuació específica per a la minimització d’arts de pesca perduts.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa