MonPlaneta
L’Ajuntament de Barcelona invertirà més de 14 milions d’euros en eficiència energètica
La ciutat de Barcelona | ViaEmpresa

La rehabilitació energètica dels edificis, és a dir, les millores realitzades per incrementar la seva eficiència en aquest especte, així com la producció energètica, són elements clau per a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. Per una banda, les millores permeten una disminució del consum de les famílies i, en conseqüència, el seu esforç per cobrir la despesa energètica, així com una reducció del consum de la ciutat i de les emissions associades. A més, suposa un impacte positiu en la salut de les persones: millora estat de l’habitatge i comporta més qualitat de vida i més confort.

Intervencions com un bon aïllament de la façana i les finestres poden arribar a aconseguir reduccions energètiques del 10 al 20%. Per una altra banda, l’increment en l’àmbit de la generació energètica renovable, afavoreix una menor dependència de l’energia d’origen fòssil i dinamitza l’àmbit energètic, que es considera un àmbit econòmic estratègic a la ciutat. L’Ajuntament, en aquest cas afavoreix l’actuació privada aportant el 50% de la inversió necessària per a la instal·lació de plaques solars tant tèrmiques com fotovoltaiques, que permeten un estalvi en la factura energètica i la generació d’energia renovable. En ambdós casos la política de rehabilitació energètica afavoreix també la recuperació i dinamització de perfils professionals lligats a l’àmbit de la construcció, així com la capacitació de professionals relacionats amb l’assessorament energètic.

En els darrers anys s’ha avançat molt en la rehabilitació de patologies estructurals i en la instal·lació d’ascensors, però cal continuar treballant per millorar l’habitabilitat i l’eficiència energètica dels edificis. El parc d’edificis de Barcelona representa una demanda energètica important, al voltant del 60% de l’energia final consumida a la ciutat. Els edificis d’ús residencial, majoritàriament amb antiguitats superiors als 65 anys i per tant, molts d’ells construïts abans de l’existència de normatives tèrmiques edificatòries, són responsables del 28% d’aquest consum energètic de la ciutat. D’aquest parc, més del 90% dels habitatges de Barcelona poden aconseguir estalvis energètics substantius, per això la seva rehabilitació és una política estratègica per l’Ajuntament, i es preveu intervenir al 20% dels edificis residencials de més de 40 anys d’aquí fins al 2030.

El principal mecanisme públic de promoció de la rehabilitació en l’àmbit privat són els ajuts facilitats per l’Ajuntament de Barcelona per a realitzar actuacions de rehabilitació d’edificis residencials amb criteris energètics. Aquests ajuts estimulem inversions que, per si soles, són difícilment executables però que suposen beneficis importants per a les llars.

Els ajuts de la convocatòria 2018 van adreçats a:

– Actuacions passives i obres no estructurals: sobre la pell i sistemes constructius dels edificis: façanes, patis, cobertes, mitgeres, escales i vestíbuls. Aquestes actuacions suposen reduir la seva demanda energètica tot mantenint o millorant les condicions de confort i la millora de les condicions de salubritat i higiene dels habitatges, ja que es redueixen humitats i altres patologies.

– Actuacions actives: actuar sobre les instal·lacions i la incorporació de sistemes de generació energètica solar. Aquestes actuacions suposen reduir el consum energètic, apropar generació a consum i per tant, la disminució de les pèrdues associades als sistemes energètics convencionals (combustibles fòssils) i la democratització de l’energia.

L’import inicial de la convocatòria per la rehabilitació d’elements comuns a Barcelona per l’any 2018 és de 14.395.000€. En el cas d’incorporar instal·lacions actives de generació solar, els ajuts es complementen amb existència d’ajuts fiscals consistents en una bonificació del 50% de l’IBI durant els 3 primers anys. A més cal remarcar que s’han simplificat i facilitat els tràmits alhora de plantejar instal·lacions de generació solar a la ciutat. Amb l’aprovació de l’ORPIMO es posa en marxa el procediment simplificat per instal·lacions de menys de 5kW, en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques i de 7m2 en el d’instal·lacions solar tèrmiques.

Els ajuts els poden demanar:

– Qui presideixi la comunitat de propietaris i propietàries.

– Administradors de finques en representació de la comunitat.

– Professionals o industrials del sector energètic en representació de la comunitat.

Els edificis que se’n poden beneficiar són:

– Edificis d’habitatges destinats a residència habitual i permanent.

Els ajuts es poden sol·licitar a les oficines de l’Habitatge de Barcelona (amb cita prèvia) o al Institut Municipal del Paisatge Urbà i fins al 30 novembre de 2018. Es indispensable que les obres no s’hagin iniciat en el moment de sol·licitar els ajuts. A partir del moment en què els tècnics del consorci emetin un informe favorable amb les condicions per acollir-se als ajuts, es podran iniciar les obres que s’hauran de començar en un termini màxim de sis mesos. Un cop acabades les obres caldrà lliurar el comunicat d’acabament d’obres i les factures i rebuts assumits.

S’ha elaborat una campanya de comunicació sota el lema “Ajuts a la rehabilitació”, tant pel que fa a la rehabilitació general com a la rehabilitació energètica. La campanya inclou publicitat als mitjans de comunicació per arribar al màxim nombre de persones així com la distribució de fulletons explicatius a OACs, Centres Cívics, Oficines d’Habitatge, etc. L’ajuntament també posa a disposició de la ciutadania diversos recursos per aclarir tots els dubtes que es pugin tenir vinculats a la generació d’energia i la rehabilitació energètica. Al web energia.barcelona hi ha disponibles recursos com la Guia pràctica d’instal·lacions d’autoconsum que explica tots els passos a seguir per la instal·lació de plaques fotovoltaiques o els tallers del programa ‘Carrega’t d’energia’ com Mesures per a la millora energètica de la llar.

Comentaris

  1. Icona del comentari de: Ridicul lo dels 5 Kw per edifici, ( si realment es això) a agost 21, 2018 | 18:58
    Ridicul lo dels 5 Kw per edifici, ( si realment es això) agost 21, 2018 | 18:58
    5Kw, son just per una llar. Per un edifici de vivendes, xq et dona?, per encendre la llum de l'escala i fer pujar de tant en tant l'ascensor?

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa