MonPlaneta
L’Agència de Residus de Catalunya atorga 2.000.000€ en ajuts a la recollida de la fracció orgànica
Contenidor de matèria orgànica a Barcelona | Wikimedia Commons

L’Agència de Residus de Catalunya ha resolt atorgar dos milions d’euros en ajuts a ens locals i grans productors per a projectes de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus des d’una perspectiva d’economia circular. En total, 54 ens locals i tres grans productors han estat els destinataris de les subvencions. Pel que fa als ens locals, quatre pertanyen a l’Alt Pirineu i Aran, 15 a la demarcació de Barcelona, tres al Camp de Tarragona, 18 a la Catalunya Central, set a Girona i, set més, a Lleida. Els grans productors que han rebut l’ajut, després d’haver-lo sol·licitat, han estat el càmping La Ballena Alegre, el Parc Zoològic de Barcelona –Barcelona de Serveis Municipals– i Home Meal Replacement.

La majoria dels projectes estan adreçats a la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, al diagnòstic de l’estat de la recollida i a la realització de plans d’actuació, i a l’autocompostatge com a via de gestió exclusiva. El pressupost d’aquests ajuts prové majoritàriament del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. És a dir, del gravamen que paguen els municipis per la quantitat de fracció resta –la no separada selectivament– que envien als abocadors o a incinerar. L’any 2018, el cànon ha estat de 17,8 euros per tona destinada als dipòsits controlats i de 35,6 euros per tona de residus destinats a la valorització energètica.

La recollida ‘porta a porta’ ja funciona en alguns municipis | INFOANOIA.CAT

Gràcies a aquest impost ecològic, s’incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient –el foment de la separació– i es poden impulsar mesures de minimització i de valorització material dels residus. En aquesta convocatòria, es premia els ens locals que han engegat actuacions per afavorir un millor tractament i recollida de la fracció orgànica dels residus municipals. El servei de recollida de l’orgànica el presten actualment 783 municipis catalans, 180 dels quals ho fan a través del sistema porta a porta.

La matèria orgànica, amb el 37% en pes, és la fracció més important dels residus municipals. La que recollim selectivament representa actualment el 34,9% del total dels residus orgànics que produïm i un 13% del total dels residus municipals generats. Les darreres dades disponibles, corresponents a l’any 2017, indiquen que la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica va ser de 379.000 tones – un 2% superior al 2016–, tot i que està força estancada des de 2012. L’objectiu és que l’any 2020 el 60% en pes dels residus orgànics es pugui valoritzar.

Planta de compostatge i biometanització | CCVO

L’orgànica està constituïda fonamentalment per restes de menjar i residus vegetals de petites dimensions que es poden recollir selectivament i són susceptibles de degradar-se biològicament per transformar-se en recursos, tant materials –compost– com energètics –biogàs–. Una gestió apropiada d’aquesta fracció contribueix a la millora de múltiples reptes ambientals –aprofitament de recursos, protecció del sòl, lluita contra el canvi climàtic, generació de llocs de treball en el sector ambiental, i impuls de l’economia circular.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa