Inversió de més de 16 milions d’euros per mitigar el canvi climàtic al sector agrari

L’ajut del Govern dona resposta als recursos addicionals per fer front a les repercussions de la crisi de la covid-19 en el sector agrícola

Un dels camps d'arròs de l'estació de l'Ebre de l'IRTA

Un dels camps d’arròs de l’estació de l’Ebre de l’IRTA | ACN

El Govern destinarà més de 16,9 milions d’euros de fons europeus a fomentar la mitigació del canvi climàtic de les explotacions agràries. L’ajut s’emmarca en la programació europea d’acord amb el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) i dona resposta als recursos addicionals del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), per tal de fer front a les repercussions en el sector agrícola i rural de la crisi de la covid-19, en concret a l’Instrument de Recuperació de la Unió Europea (IRUE), del Next Generation.

L’IRUE té l’objectiu de finançar mesures que facilitin una recuperació econòmica resilient, sostenible i digital, amb consonància amb els compromisos mediambientals i climàtics de la UE i amb les noves ambicions establertes en el Pacte Verd Europeu. Així, una part del fons addicionals que l’IRUE posa a disposició en el PDR de Catalunya es destinarà a donar suport a les inversions que mitiguin el canvi climàtic en l’àmbit de l’explotació agrària.

La línia d’ajuts de mitigació del canvi climàtic està adreçada a promoure l’eficiència dels recursos i a fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, a fi d’aconseguir un ús més eficient de l’energia i facilitar el subministrament i la utilització de fonts d’energies renovables. D’aquesta manera, es promou les inversions que realitzen les explotacions agràries en aquests àmbits. Així, aquest ajut, l’any 2021, es finança íntegrament amb fons FEADER – IRUE, amb el repte d’invertir en una recuperació econòmica sostenible, en consonància amb els reptes mediambientals i climàtics actuals.

Nou comentari