Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Granollers | Ajuntament de Granollers

!--akiadsense-->

L’Ajuntament de Granollersestà portant a terme diverses accions encaminades a reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils i substituir-los progressivament per energies renovables, fonts inesgotables i no contaminants, com l’energia solar o la biomassa. Entre aquestes actuacions destaquen la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum elèctric en diversos equipaments; i la propera construcció de dues xarxes de calor alimentades amb biomassa, font d’energia d’origen vegetal, que escalfaran 12 equipaments municipals.

La construcció d’aquesta xarxa de biomassa permetrà substituir les antigues calderes de gas natural. L’Ajuntament, conscient de formar part de la zona 2 d’especial protecció de l’ambient atmosfèric per NOx i partícules (PM10) del Pla d’Actuació per la Millora de la Qualitat de l’Aire, ha establert com a requisit en el projecte i en l’execució que les emissions de PM10 de les calderes de biomassa a instal·lar siguin inferiors a 40mg/m3, d’acord amb el reglament europeu de disseny ecològic aplicable a calderes de combustible sòlid. Per tal de garantir el bon funcionament de les instal·lacions es preveuen punts de presa de mostres dels gasos emesos (emissions gasoses i partícules), la instal·lació de filtres a la sortida de les calderes, així com controls periòdics dels valors límits d’emissions per tal d’assegurar compliment dels valors límits d’emissió per a partícules i altres contaminants.

La xarxa subministrarà energia tèrmica a 5 equipaments públics: Cinema Edison, Escola Salvador Espriu, EMT, EM Salvador Llobet i IES Antoni Cumella. El projecte ha rebut el 2018 el cofinançament de la Diputació de Barcelona (199.498,57 euros) i s’executarà durant el 2019. La resta de cofinançament serà del pressupost municipal d’inversions 2019 (444.000 euros). Es preveu que quan entri en funcionament s’evitaran 195,78 Tn CO2 i un estalvi de 12.311 euros/any.

En una segona fase, es vol instal·lar una altra xarxa per subministrar energia tèrmica a 7 equipaments més: Impremta / Taller d’Artistes, Centre de Cultura Popular i Tradicional La Troca, Escola Ferrer i Guàrdia, Pistes municipals d’atletisme, Pavelló municipal El Parquet, Pavelló municipal El Tub, Institut Carles Vallbona. Per a la seva execució s’ha sol·licitat cofinançament (del 50%), en el marc de l’Eix 4. Economia baixa en carboni de la 2a convocatòria del Programa Operatiu dels Fons FEDER a Catalunya per al període 2014-2020. En cas d’obtenir-se el cofinançament la previsió d’execució seria a partir de la data d’atorgament i fins al 31/12/2020. El pressupost s’estima en uns 785.000 euros, les emissions de GEH que s’evitarien serien de 134,4 Tn CO2 eq i l’estalvi econòmic estimat de 28.042 euros/any.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa