MonPlaneta
El Govern exigeix canviar el projecte del Doctor Music Festival pel seu impacte ambiental
El Doctor Music Festival en una de les seves primeres edicions a Escalarre durant els anys noranta
El Doctor Music Festival en una de les seves primeres edicions a Escalarre durant els anys noranta | Doctor Music

!--akiadsense-->

El Govern ha requerit a la promotora del Doctor Music Festival modificacions al projecte de l’esdeveniment que vol celebrar l’estiu vinent al Pallars Sobirà. La tramitació d’un projecte com aquest, que preveu 60.000 assistents en un espai d’alt valor natural, ha passar per un tràmit administratiu i per l’autorització del Departament d’Interior. El projecte ha d’analitzar aspectes com ara la inundabilitat; les afectacions a la fauna i als hàbitats, l’impacte acústic i lumínic, les vies d’evacuació, aspectes sobre protecció civil i sobre la mobilitat, entre d’altres. El Govern fa més d’un any que manté converses tant amb la promotora com amb els ajuntaments d’Esterri d’Àneu i la Guingueta d’Àneu i amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, atès que es tracta d’un projecte impulsat pel territori amb una important repercussió econòmica i social però amb aspectes ambientals i de protecció civil que cal tenir en compte.

Per tots aquests motius s’ha requerit a la promotora que compleixi tràmits administratius estipulats. En aquest sentit, i en el marc de l’estudi d’inundabilitat necessari dins el tràmit administratiu, l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès un informe desfavorable a la proposta d’ubicar el festival en zona d’afecció del riu Noguera Pallaresa, del riu Unarre, del barranc Llavorre, de la riera del Tinter i del barranc Arrose, a causa de la vulnerabilitat que suposa per a la seguretat de les persones les possibles avingudes d’aigua en aquella ubicació. Segons la proposta presentada pels promotors, diversos espais del festival se situarien en zones inundables. Tot i que la promotora ha complementat els estudis d’inundabilitat oficials existents amb un estudi propi d’inundabilitat de detall dels rius, no ha modificat ni ha adaptat la situació de les activitats proposades, tal com se li havia requerit en reunions prèvies amb l’administració. El projecte ha d’excloure les activitats situades en zones de flux preferent, és a dir, en la unió de la zona constituïda per la via d’intens desguàs i la zona d’inundació greu, en què es poden produir greus danys sobre les persones i sobre els béns.

La tramitació de l’autorització per a celebrar l’esdeveniment es troba en període de presentació d’al·legacions pel que fa a l’estudi d’inundabilitat. En qualsevol cas l’informe de l’ACA un cop valorades les al·legacions, s’elevarà a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que finalment emetrà una resolució que dictarà si la proposta compleix amb la normativa hidràulica o no. Paral·lelament, també cal valorar l’impacte que un esdeveniment d’aquestes característiques, amb uns 60.000 assistents previstos, pot provocar en un espai d’alt valor natural, com és la Vall d’Àneu. Així, és necessari que la promotora adapti la sol·licitud efectuada a la normativa en matèria de sorolls i vibracions per garantir que es minimitza l’impacte d’aquest vector sobre el medi; l’afectació sobre la fauna i als hàbitats; l’impacte acústic i lumínic; les vies d’evacuació i aspectes relacionats amb la protecció civil i la mobilitat, entre d’altres.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa