El Govern aprova invertir 18 milions d’euros per millorar la xarxa d’Aigües de Tarragona

Aquest ajut contribuirà a millorar la qualitat de l’aigua tractada, garantir el subministrament i reduir possibles alteracions en el servei

Reunió del consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua

Reunió del consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua | Agència Catalana de l’Aigua

El Govern ha aprovat una inversió de 18 milions d’euros per millorar el servei prestat pel Consorci d’Aigües de Tarragona, que presta el servei d’abastament en alta (captació, potabilització i transport fins a la xarxa de distribució o el dipòsit) en un determinat àmbit territorial de la província de Tarragona.. Així, l’Agència Catalana de l’Aigua atorgarà una subvenció directa a favor seu que farà possible l’execució de diversos projectes, que tenen per objecte assolir una millor qualitat de l’aigua tractada, garantir el subministrament i reduir la possibilitat d’alteracions al servei per afecció d’agents externs. L’ajut correspon al 50% de l’import total de les actuacions previstes.

Nou comentari