MonPlaneta
El Govern adapta i amplia la seva estratègia en energia fotovoltaica
| Cedit

Al Consell Executiu d’aquest dimarts, el Govern ha decidit modificar l’acord d’elaboració de l’estratègia SOLARCAT per adequar-la al nou context normatiu i reajustar-ne els períodes d’execució, retardats a causa de la suspensió de l’autonomia per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola. L’acord manté els objectius inicials de garantir la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’energia solar a Catalunya i preveu que l’estratègia es presenti al Govern el 2020, tot i que enguany ja es començaran a activar accions considerant la situació d’emergència climàtica. A més, incorpora mesures per fer més transversal l’actuació del Govern en matèria d’energia solar fotovoltaica, de manera que arribi a àmbits com la indústria o la innovació.

L’actualització d’aquest acord respon a la necessitat d’adequar-se als canvis en la normativa estatal en matèria d’autoconsum fotovoltaic, que han eliminat obstacles a aquesta modalitat. A més, en reajusta els períodes d’execució, ja que la intervenció de la Generalitat per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola l’octubre de 2017 va paralitzar l’execució de polítiques i va afectar la disponibilitat de pressupost per al 2018. L’estratègia SOLARCAT determinarà els objectius per a l’energia fotovoltaica a Catalunya per als propers anys. Per assolir-los, partint dels actuals 300 MW instal·lats i tenint en compte que Catalunya aspira a una generació elèctrica 100% renovable, l’acord inclou el desenvolupament d’una estratègia territorial per implantar aquestes energies arreu del país. En aquest sentit, s’impulsaran models legals i financers, com ara inversions col·laboratives, que facilitin la participació en la implantació de centrals renovables. La intenció és desenvolupar mecanismes que millorin la integració de les instal·lacions en l’entorn i permetin que els beneficis s’hi reverteixin.

| Pixabay

L’acord manté l’aposta pel desenvolupament de models i projectes de parcs solars en terrenys de la Generalitat i hi afegeix el suport a la implantació d’instal·lacions d’autoproducció fotovoltaica als seus edificis i equipaments. D’aquesta manera, se seguirà treballant perquè la Generalitat esdevingui una productora d’energia fotovoltaica ja sigui a través d’inversió privada i mitjançant contractes de compra garantida o bé mitjançant actuacions als seus edificis. L’acord també manté els incentius a l’autoconsum fotovoltaic en l’àmbit privat, però els amplia i els acosta a la indústria. Així, es donarà suport a les associacions empresarials per a crear oficines tècniques que identifiquin i desenvolupin projectes d’autoproducció solar fotovoltaic en el sector industrial. Al mateix temps, es continuaran convocant línies d’ajuts per a bateries d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum en l’àmbit domèstic i es cooperarà amb les agències d’energia locals per buscar noves maneres d’impulsar-lo.

De la mateixa manera, també s’incorporaran noves línies de treball per aplicar la innovació i el coneixement a l’energia fotovoltaica. Per una banda, es pretén avançar en la tecnologia per facilitar la integració de les renovables amb el vehicle elèctric i l’emmagatzematge d’energia, i per això, hi haurà incentius en aquest sentit. Per l’altra, també es vol millorar el coneixement del recurs solar, de manera que es reforçaran les estacions de la xarxa de radiació solar i es desenvoluparan eines per posar a disposició de ciutadans i empreses totes les dades disponibles. La dotació pressupostària per a l’estratègia, que es canalitzarà a través de l’Institut Català d’Energia, es manté en els 5,6 milions d’euros.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa