La Fundació Ellen MacArthur destaca la feina del Govern en economia circular i reducció de plàstics

El primer informe de progrés sobre els costos ambientals i econòmics de la contaminació per plàstics que publica la fundació exposa les iniciatives de Catalunya amb les de 200 empreses i governs de tot el món

Reunió del Consell Executiu

Reunió del Consell Executiu | ACN

El primer informe de progrés que acaba de publicar la Fundació Ellen MacArthur sobre els costos ambientals i econòmics de la contaminació per plàstics destaca les iniciatives del Govern de Catalunya, entre 200 empreses i governs de tot el món, per fomentar la reducció del plàstic d’un sol ús, augmentar la sensibilització de la ciutadania i incentivar el consum dels materials reciclats. El compromís, que impulsa la fundació en col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, se centra a ajudar a eliminar la contaminació per plàstics a escala global. Un compromís que han signat més de 350 empreses i governs de tot el món per eliminar els envasos innecessaris o d’un sol ús i per innovar per garantir-ne la reutilització o el reciclat.

El document destaca les accions que ha engegat Catalunya per eliminar el problema del sobreembalatge i de l’ús excessiu del plàstic, com les línies de subvenció per a projectes d’economia circular i recerca, o els ajuts per incentivar projectes d’economia circular per a projectes empresarials d’R+D relacionats amb la generació i la gestió dels residus que comportin, entre d’altres, nous processos o la millora tecnològica dels ja existents i que en permetin la recuperació de recursos. També menciona el Premi Catalunya d’Ecodisseny. Paral·lelament, l’informe es refereix a la promoció catalana dels models de reducció del plàstic d’un sol ús a través de línies de subvenció en l’àmbit de la prevenció, la preparació per a la reutilització i el foment de la recollida selectiva, i els esdeveniments que ha programat la Generalitat al voltant d’aquesta problemàtica, com la Setmana de la Prevenció de Residus, amb un dia temàtic dedicat als residus d’envasos, i l’adhesió a la campanya “Let’s clean up Europe!”.

L'equip del projecte, en un punt d'informació instal·lat al municipi.

L’equip del projecte CERES, en un punt d’informació instal·lat al municipi. | Agència de Residus de Catalunya

La Fundació Ellen MacArthur destaca accions com ara el projecte CERES, una prova pilot de substitució de les bosses de plàstic d’un sol ús –de caixa i de secció– per bosses compostables a tots els establiments de la Seu d’Urgell. Una iniciativa d’un any de durada i de la que ahir mateix es van presentar els resultats. Finalment, posa en valor que l’Agència de Residus de Catalunya hagi establert línies específiques de subvencions per ajudar la indústria a augmentar el consum de materials reciclats a través de projectes de recerca o projectes de demostració i proves pilot. Una part important dels fons que doten aquestes actuacions provenen del cànon sobre abocadors i incineració establert a Catalunya des del 2004 per a residus municipals i des de 2014 per a residus industrials.

Nou comentari