La flota catalana d’arts menors, autoritzada a la pesca dirigida de la tonyina

Per primera vegada des de l’entrada en vigor del Pla de Recuperació de la Tonyina, l’any 2007, podran tornar a pescar tonyina, reconeixent-se els drets històrics dels pescadors

Tonyina del Mediterrani

Tonyina del Mediterrani | Wikimedia Commons

L’any 2006 la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina de l’Atlàntic va adoptar un Pla de Recuperació Plurianual per a la tonyina (Tunnus thynnus) de l’Atlàntic Oriental i de la Mediterrània, que ha mantingut i continua mantenint, actualment, grans restriccions a la pesca d’aquest animal. Des de l’entrada en vigor, a la normativa internacional s’han succeït múltiples disposicions legislatives espanyoles i europees per a la gestió de les quotes de tonyina, que han restringit principalment l’activitat de les flotes menys especialitzades.

Nou comentari