MonPlaneta
El 17,6% de la població d’aglomeracions urbanes pateix nivells alts de soroll durant el dia

El 17,6% de la població de grans aglomeracions urbanes de Catalunya està exposat a nivells de soroll superiors als objectius de qualitat acústica durant el dia –més de 65 decibels- i el percentatge puja al 28% a la nit –més de 55 decibels-. El trànsit viari és la principal font de soroll, seguit de l’oci, el trànsit ferroviari, el soroll industrial i el trànsit aeri. Així ho mostra un estudi del Departament de Territori i Sostenibilitat que avalua la població exposada al soroll en aglomeracions urbanes supramunicipals que comprenen 21 municipis, concentrades principalment a Barcelona i el seu entorn metropolità. Els resultats revelen que el soroll produït pel trànsit afecta en major o menor mesura el 99,8% de la població total. L’afectació del soroll del trànsit viari és del 61% durant el dia i del 73% durant la nit. L’oci afecta el 27% de la població durant el dia i el 14% a la nit, mentre que el soroll ferroviari afecta un 8% de la població durant el dia i el 10% durant la nit. Pel que fa l soroll industrial passa del 2% al 3% segons la franja del dia.

Les zones estudiades són Barcelonès I (Barcelona i Sant Adrià de Besòs), Barcelonès II (Badalona i Santa Coloma de Gramenet), Baix Llobregat I (Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern), Baix Llobregat II (Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans), Vallès Occidental I (Badia, Barberà i Sabadell), Vallès Occidental II (Terrassa i Viladecavalls), Gironès (Girona i Salt) i Tarragonès (Tarragona i la Canonja). L’estudi s’ha centrat en el soroll procedent del trànsit viari, trànsit ferroviari, trànsit aeri i el procedent de les instal·lacions industrials. Així mateix, tot i que la Directiva no ho demana, a Catalunya també s’ha estudiat una cinquena tipologia de font de soroll anomenada oci i que correspon a les activitats comercials, de restauració i d’oci.

Control de contaminació acústica | Aj. Granollers
Control de contaminació acústica | Aj. Granollers

En les zones estudiades, l’aglomeració del Barcelonès I és la que té més població exposada tant en valor absolut com en percentatge. En concret, el 34,8% de la població d’aquesta zona està exposada a nivells de soroll per sobre dels considerats de qualitat. En canvi, durant el dia és el Gironès qui presenta el percentatge més elevat, amb un 25,4% de la població afectada. En l’altre extrem, hi ha el Baix Llobregat I tant durant el dia com durant la nit (8,3% de població afectada i 10,1%, respectivament). L’estudi constata que hi ha hagut una lleugera millora en la qualitat acústica en els darrers cinc anys respecte a les dades recollides durant el període 2012-2017. Si es considera per separat l’aglomeració Barcelonès I atenent al seu pes poblacional, les disminucions són de tres punts durant el dia i de set durant la nit. Per últim, hi ha un 26,4% de la població que es troba en el que s’anomenen zones tranquil·les urbanes durant el dia, amb uns nivells de menys de 55 decibels durant el dia, i un 22,22% durant la nit, per sota dels 45 decibels.

Els resultat de l’estudi s’han plasmat en els Mapes estratègics de soroll corresponents a la fase 3 (2017-2022) ¡ serveix de base per dissenyar els plans d’acció quinquennals per planificar i prioritzar actuacions per millorar la qualitat acústica a les zones estudiades.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa