Disseny català i ecològic al Palau Robert

Són productes creats amb criteris ambientals, reconeguts en les edicions del 2015 i 2017 del Premi Catalunya d’Ecodisseny

Una cadira monomaterial va ser la guanyadora de la categoria de producte en desenvolupament al 2015

La mostra “Premi Catalunya d’Ecodisseny“, organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, acull dues exposicions itinerants que mostren les candidatures guanyadores i les que van rebre una menció especial del jurat en les edicions 2015 i 2017 d’aquests guardons. Els premis del 2015 s’exposen del 8 de setembre al 18 d’octubre, i els del 2017, del 19 d’octubre al 19 de novembre, a la Sala 4 del Palau Robert.

L’exposició vol apropar l’ecodisseny als professionals del disseny, als estudiants i a la població en general per difondre aquest concepte i promoure el consum de productes ecodissenyats.

La Generalitat de Catalunya organitza des de l’any 2001 un premi que distingeix els productes innovadors, de qualitat i ambientalment sostenibles per canviar els models de producció i de consum. El Premi va néixer com a Premi Disseny per al Reciclatge, però des de l’any 2015 es van convertir en el Premi Catalunya d’Ecodisseny, tot i ampliant el seu abast per tal d’integrar tots els aspectes que intervenen en la sostenibilitat dels productes -estalvi de recursos, disseny de nous models de consum, optimització del fi de vida, etc.

Els productes que es presenten a l’exposició s’estructuren en quatre categories:

Categoria A: Producte

Producte en el mercat, dissenyat o fabricat Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida. Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que dissenya o fabrica el producte, sempre i quan el dissenyador, el centre de fabricació o l’empresa estiguin ubicats o tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

Categoria B: Producte en desenvolupament

Projecte d’un producte, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida. Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament d’un projecte de producte o el seu dissenyador, sempre i quan tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

Categoria C: Estratègia

Iniciativa, política, procediment o sistema, implantat o executat a l’àmbit de Catalunya, que integri l’ús o el foment de productes dissenyats tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida. Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa l’estratègia, amb domicili o seu social a Catalunya.

Categoria D: Disseny jove

Producte, producte en desenvolupament o estratègia, desenvolupats per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Nou comentari