Un dels mecanismes del desenvolupament de la malaltia d’Alheimer és l’acumulació i extensió d’una proteïna anomenada tau pel cervell de la persona afectada. Entendre el perquè d’aquest i les seves conseqüències podrien ajudar molt a crear noves estratègies de prevenció i tractament tant d’aquesta malaltia com d’altres formes de demència. En aquest sentit, un article a la revista ‘Communications Biology’ revela el darrer descobriment que ha fet un equip d’investigadors de l’Hospital General de Massachusetts (Estats Units): un anestèsic conegut per alterar la funció cognitiva accelera el procés d’acumulació de la proteïna tau.

Les micròglies –les cel·lules immunes del cervell– podrien tenir un paper important en la malaltia d’Alzheimer, ja que produeixen una molècula inflamatòria anomenada interleucina-6. Per veure si la proteïna tau estimula les micròglies perquè impulsin el desenvolupament de l’Alzheimer i els seus símptomes, els investigadors van experimentar amb un anestèsic inhalat enomenat sevoflurà, que sabien que causa problemes cognitius en ratolins. Així, i comptant amb un nou mètoda per mesurar els nivell de proteïna tau, van experimentar en ratolins i en cèl·lules i es van adonar que el sevoflurà fa que la tau abandoni les neurones i entri les micròglies, estimulant la seva producció d’interleucina-6 i, en conseqüència, es produeixi inflamació i pèrdua de capacitat cognitiva. Així doncs, queda demostrada la dispersió de la proteïna tau a causa de l’anestèsia i els efectes que té en els pacients.

Els investigadors van provar un altre anestèsic inhalat, el desflurà, per veure si tenia els mateixos efectes, però no va ser així. Aquest descobriment, tot i que pugui semblar pràcticament una curiositat mèdica, és important perquè el sevoflurà pot esdevenir una eina clínicament rellevant per estudiar l’acumulació i disseminació de la proteïna tau pel cervell, els processos inflamatoris que se’n deriven i els mecanismes que ho produeixen tot plegat, avançant en la comprensió de la malaltia i permetent donar una millor atenció als qui la pateixen.

Nou comentari

Comparteix