Convocats 6M€ en ajuts per fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles

Són subvencions del Fons Europeu Marítim i de la Pesca al desenvolupament local, cofinançats en un 75% per la Unió Europea i un 25% per la Generalitat

Vaixells de pesca

Vaixells de pesca | Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca adreçats a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles i a comercialitzar i transformar els productes pesquers. S’han convocat 3 M€ d’ajudes, ampliables en 3M€ més, que dinamitzaran les inversions del sector pesquer, de l’aqüicultura i de la comercialització i transformació de productes pesquers. La intensitat d’ajuda pública serà del 50% per la majoria d’inversions, incrementant aquest percentatge al 60% per Confraries de Pescadors i Federacions de Confraries i Associacions del sector aqüícola.

El 36% de les ajudes convocades correspon a projectes destinats a fomentar un sector pesquer sostenible, el 28% a l’aqüicultura i el 36% a la comercialització i transformació dels productes pesquers. Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d’actuació amb la ciutadania i el territori, i a fomentar un desenvolupament sostenible i respectuós amb l’ús de la mar, la creació i el manteniment d’ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garanteixi l’operativitat.

Garantir la competitivitat del sector pesquer i aqüícola és una de les prioritats de l’Estratègia Marítima de Catalunya en el sentit de reforçar el sector primari com un dels puntals de l’economia blava del país.

Nou comentari