MonPlaneta
La contaminació del Besòs “pràcticament ha desaparegut” sis mesos després de l’incendi a Ditecsa

Els resultats de darrera tanda de mostrejos per avaluar la qualitat de l’aigua del riu Besòs arran de l’incendi a les instal·lacions de l’empresa Ditecsa, a Montornès del Vallès, produït a mitjan desembre de 2019, indiquen que “la toxicitat i contaminació al medi ha pràcticament desaparegut”, tret d’un plomall d’aigua subterrània contaminada localitzada i situada en un radi d’uns aproximadament 300 metres al voltant de la zona sinistrada, que s’està tractant amb sistemes de remediació per part de l’empresa responsable. Sis mesos després dels fets la presència d’invertebrats és similar a l’anterior de l’episodi però les poblacions de peixos, tot i recuperar-se progressivament, no han arribat als nivells d’abundància i densitat que tenien.

El mateix dia de l’accident, la presència d’alguns compostos orgànics emprats com a dissolvents detectats al medi superaven en més de 10 vegades les concentracions fixades en les normes de qualitat a medi. En el mes següent, però, ja no es van detectar concentracions elevades en l’aigua del riu, restant tan sols afectades les aigües subterrànies i sòl contaminant més proper a la zona de l’incident. En referència als danys patits per les infrestructures de sanejament afectades per l’incident, s’han finalitzat les obres d’emergència realitzades per a la reposició del col.lector que discorre per la llera del riu Besòs en la zona de l’empresa sinistrada. Aquestes actuacions estan incloses en l’expedient sancionador que el Consorci Besòs Tordera va obrir en data 16 de desembre de 2019 pels danys ocasionats en el sistema de sanejament. Després de fer una valoració exhaustiva d’aquests, en aquests moments l’expedient es troba en fase de proposta, i consisteix en una indemnització de 395.276,37 euros per al rescabalament dels danys ocasionats en el sistema de sanejament i una sanció per valor de 401.276,37 euros.

En els darrers mostrejos s’observa que les comunitats biològiques d’invertebrats bentònics i diatomees, que són algues que viuen sobre les pedres, s’han recuperat als mateixos nivells d’abans de l’incident, mentre que la població de peixos, tot i que es recupera de manera lenta però progressiva, no ha assolit el nivell de densitat de població existent abans de l’incident. L’estrès fisiològic detectat en els peixos que van sobreviure a l’incident també sembla que ha estat superat al cap de sis mesos. De totes maneres, en el tram de riu més afectat, just davant d’on es va produir l’incident, es detecta encara al cap de sis mesos poca densitat de peixos. També aigües avall la població de peixos ha quedatminvada. La manca d’hàbitat adequat, i la detecció d’alguns compostos orgànics de fons, dificulten la total recuperació de la població de peixos. Aquesta situació suggereix que caldria dur a terme actuacions de millora hidromorfològica del tram de riu més afectat per millorar la capacitat de recuperació de la fauna ictícola i per poder evitar danys similars en cas que es produeixin, en el futur, incidents similars. També es treballa per retirar amb celeritat el plomall d’aigua subterrània i sòl contaminant de l‘emplaçament on es va produir el sinistre, per evitar que aquesta afecció s’estengui aigües avall.

Arran dels mostrejos duts a terme per avaluar la recuperació del riu Besòs, es preveu fer un seguiment de la població de peixos, al cap d’un o dos anys, per avaluar el seu grau de recuperació. Així mateix, també es mantindrà el control d’alguns dels punts d’aigua subterrània per valorar els nivells de base d’alguns compostos organoclorats detectats i la seva evolució. El pla de xoc de control del riu Besòs, dut a terme de manera coordinada per l’ACA i el Consorci del Besòs Tordera, s’ha desenvolupat amb tres fases. La primera va ser el 17 i 18 de desembre de 2019, la segona el 8 i 9 de gener de 2020 i la tercera de l’11 al 18 de juny de 2020. Els punts de control han estat tretze. En concret, 4 en el riu Besòs; 1 a la sortida de la depuradora de Montornès del Vallès; 6 punts de mostreig en pous i 2 punts a mar, segons exposa l’ACA en un comunicat

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa