El consum de biomassa forestal va créixer un 12,5% a Catalunya l’any 2019

Aquesta xifra implica que el consum de biomassa s’ha gairebé duplicat des l’any 2013

El Centre Logístic del Servei comarcal de biomassa forestal està ubicat a Terrassa

El Centre Logístic del Servei comarcal de biomassa forestal està ubicat a Terrassa | CCVO

El consum de biomassa a Catalunya va créixer un 12,5% l’any 2019 i va assolir les 434,8 tones, segons les dades del balanç anual de l’Estratègia per promoure l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola. Aquesta xifra implica que el consum de biomassa s’ha gairebé duplicat des l’any 2013 –l’any anterior a la posada en marxa de l’Estratègia-, malgrat haver competit amb un entorn de preus baixos d’altres combustibles d’origen fòssil. La biomassa forestal és una font energètica renovable d’origen local, i el seu aprofitament contribueix a una millor gestió dels recursos del país.

L’increment en el consum s’ha concentrat en l’estella (22%) i el pèl·let (31%), que són productes que s’utilitzen en tecnologies més eficients i per als quals existeixen certificacions voluntàries de qualitat. Per la seva banda, el consum de llenya es va mantenir estable. Aquestes dades posen de manifest que s’ha consolidat el teixit productiu a partir d’una matèria primera provinent de boscos locals; de fet, la superfície forestal aprofitada per als usos energètics ha augmentat un 12,5%, fins a les 18.115 hectàrees, i els productes que guanyen quota de mercat són els que requereixen processos d’elaboració. El consum d’aquesta font autòctona d’energia renovable va permetre reduir en 143.912 tones l’emissió de gasos causants de l’efecte hivernacle. A més d’ajudar a mitigar el canvi climàtic, l’aprofitament de la biomassa fomenta la prevenció d’incendis i millora l’estat dels boscos, al posar en valor un producte que possibilita la gestió sostenible del bosc; afavoreix l’adaptació dels ecosistemes, per tal que aquests siguin més resilients als efectes del canvi climàtic i amb estructures que beneficien la disponibilitat d’aigua, i contribueix a la recuperació econòmica del sector forestal i a la dinamització de les zones rurals.

Durant l’any 2019, a Catalunya es van posar en marxa algunes grans instal·lacions d’aprofitament de la biomassa forestal, com ara la xarxa de calor d’alta temperatura al polígon industrial de la Valldan, al Berguedà, que té una potència instal·lada de 4,6 MW i alimenta sis indústries; o la xarxa de calor Nord de Granollers, que té una potència de 0,5 MW i subministra energia tèrmica a 6 equipaments municipals, tot substituint el subministrament a partir de gas natural. A més, també es va licitar la instal·lació d’una xarxa de calor d’1 MW de potència a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que s’explotarà en la modalitat de serveis energètics amb estalvis garantits i manteniment integral.

Nou comentari