MonPlaneta
Catalunya arriba al milió de certificacions energètiques d’edificis

L’Institut Català d’Energia ha assolit el milió de certificacions energètiques d’edificis, gairebé el 25% del total del país, xifra que permet començar a elaborar un perfil del comportament energètic dels immobles. Així, un 82% disposa de qualificació energètica E, F o G, les menys eficients, i la principal conclusió és la necessitat d’apostar per la rehabilitació per tal de reduir el consum d’energia i millorar-ne l’habitabilitat. Els edificis consumeixen el 26,4% de l’energia final a Catalunya i són responsables del 10,6% de les emissions de CO2.

D’aquest milió de certificacions emeses, 992.381 corresponen a edificis ja existents. Un 51,9% ha obtingut una qualificació d’emissions de CO2 E, un 13,1% la F i un 16,9% la G, les menys eficients. Això es deu a l’envelliment del parc d’habitatges: més del 40% dels habitatges construïts a Catalunya són anteriors a 1980, data en què va entrar en vigor la primera normativa sobre aïllament tèrmic en edificis, que tenia un impacte directe en les seves necessitats energètiques.

Pel que fa als 7.619 edificis nous que s’han certificat, un 36,1% han assolit la qualificació d’emissions de CO2 A i un 41,4% la B, ja que s’han construït amb normatives més exigents pel que fa a l’eficiència energètica. L’aplicació de noves tecnologies i el fet que els criteris ambientals i de reducció del consum energètic han adquirit un major pes en l’edificació en els darrers anys han facilitat la millora del comportament energètic dels edificis.

Segons l’ICAEN, un immoble amb qualificació energètica A té un estalvi en el consum d’energia de fins al 89% respecte un amb qualificació G, i del 78% en relació amb un amb la qualificació E, la més nombrosa. A més de la reducció del consum d’energia, amb la disminució de l’impacte en el medi i l’estalvi en els rebuts, la rehabilitació energètica també implica avantatges comla revalorització de l’immoble o l’eliminació de problemes de salubritat, i contribueix a generar llocs de treball.

Les dades extretes del primer milió de certificacions energètiques s’han conegut durant la celebració de la Setmana de la Rehabilitació, les jornades tècniques i ciutadanes que s’han celebrat del 7 a l’11 d’octubre, en què també s’ha abordat la necessitat d’estendre a l’àmbit energètic les reformes en els immobles. De fet, l’anàlisi de les certificacions energètiques revela que un 48,8% de les certificacions s’han tramitat per llogar l’immoble i que un 47% per vendre’l. Només un 4% ho ha fet per una millora voluntària de l’eficiència energètica de l’edifici.

La recopilació i tractament de la informació dóna compliment a l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d’Edificis, que té com a primer eix d’actuació la millora de la informació i planificació per poder dissenyar actuacions de millora de l’eficiència energètica. A més, l’ICAEN posa tota la informació a disposició dels usuaris, per tal que empresaris i investigadors les puguin utilitzar per desenvolupar noves solucions i estudis.

L’aposta per millorar l’eficiència energètica està directament relacionada la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic que ha iniciat Catalunya. L’objectiu és assolir un model energètic lliure d’emissions l’any 2050, i per assolir-ho les directives europees estimen que caldria una renovació del parc immobiliari existent a un ritme del 3% anual. A més, en breu entraran vigor noves normatives de construcció que faran que els edificis nous o rehabilitats de manera integral siguin de consum gairebé nul, és a dir, que minimitzin el consum i siguin capaços de generar bona part de l’energia que consumeixin.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa