Calonge de Segarra, pioner a l’Estat a provar un sistema d’emmagatzematge d’energia tèrmica

El projecte europeu TESSe2b, dotat amb 4 milions d’euros, es provarà a la Casa del Mestre del municipi i combina les energies solar i geotèrmica

Casa del Mestre

La Casa del Mestre de Calonge de Segarra acollirà una prova pilot pionera | Diputació de Barcelona

La Casa del Mestre, una casa rural ubicada al municipi de Calonge de Segarra, ha estat l’escollida per acollir l’única prova pilot que es farà a l’estat espanyol del projecte europeu TESSe2b, que ha desenvolupat una tecnologia modular d’emmagatzematge tèrmic de baix cost, basada en col·lectors solars i bombes de calor geotèrmic d’alta eficàcia per a la calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta a la llar. El projecte, impulsat per institucions de recerca, empreses i organismes de 10 països europeus, és a quatre anys i ha estat finançat pel programa europeu H2020 amb un pressupost total de quatre milions d’euros. A l’Estat, l’encarregada de coordinar les accions del projecte és l’associació Ecoserveis.

El sistema TESSe2b combina tancs compactes d’emmagatzematge d’energia tèrmica amb materials de canvi de fase, que, en el cas dels pous geotèrmics, estan optimitzats per a aquest ús. A més, una de les innovacions més grans del sistema és la incorporació d’un programa de gestió energètica intel·ligent amb capacitat d’autoaprenentatge. Totes aquestes millores tecnològiques seran provades a la Casa del Mestre per veure l’eficàcia d’aquest mètode pràctic i innovador per a estalviar energia i que vol reduir la diferència habitual entre el subministrament i la demanda d’energia als edificis residencials.

Casa del Mestre màquines

Visita institucional a la sala de màquines de la Casa del Mestre | Diputació de Barcelona

Calonge de Segarra és la tercera localització d’Europa on s’avalua el rendiment del sistema TESSe2b després d’Àustria i Xipre. Les obres de reforma i condicionament de l’habitatge han estat possibles gràcies a la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Calonge de Segarra, per la seva banda, obrirà una convocatòria pública per tal de llogar la casa com a domicili familiar durant un període aproximat de tres anys, amb l’objectiu de recollir dades detallades sobre l’ús domèstic de l’energia i el funcionament del sistema en condicions quotidianes. Entre altres variables, es mesurarà la integració del sistema en l’edificació, el seu impacte i funcionament en climes diferents i la seva viabilitat tant tècnica com econòmica.

Quan es facin públics els resultats del projecte, tota aquesta informació es posarà al servei de la ciutadania. S’espera que, durant els propers anys, el coneixement generat gràcies a aquesta prova doni lloc a solucions energètiques reals i accessibles i que permetin un estalvi d’energia del 30% amb un temps d’amortització de la inversió de menys de 10 anys.

Nou comentari