MonPlaneta
Una aplicació ajudarà a recollir aigües pluvials als habitatges dels Parcs Naturals
L'aplicació permetrà dissenyar un sistema de captació d'aigua de pluja
L’aplicació permetrà dissenyar un sistema de captació d’aigua de pluja | ABM

!--akiadsense-->

La Diputació de Barcelona facilita una aplicació dirigida als propietaris de les masies i habitatges situats dins dels parcs i espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals amb l’objectiu d’orientar-los a l’hora d’instal·lar un sistema d’aprofitament d’aigua de pluja per a usos de la finca. Més enllà del canvi en el règim de precipitacions causat pel canvi climàtic, les captacions d’aigua són la causa principal de la manca d’aigua permanent en molts cursos fluvials. Moltes masies aïllades, que no disposen de connexió a la xarxa pública d’aigua, capten l’aigua subterrània per mitjà de pous o la superficial a través de captacions a les rieres. No obstant això, molt poques disposen de sistemes d’aprofitament de les aigües pluvials.

Aquesta guia està composta per una aplicació en forma de full de càlcul que permet dimensionar el sistema de recollida, una Guia d’ús de l’aplicació, per entrar-hi les dades, i les Bases del disseny de l’aplicació. Per poder dissenyar i dimensionar correctament el sistema d’aprofitament de pluvials, l’aplicació necessita que l’usuari hi introdueixi la informació següent:

Demanda a cobrir. Cal indicar si l’aigua s’utilitzarà per a un ús domèstic, per a reg o per a ambdós usos. En l’àmbit domèstic cal indicar el número de persones de l’habitatge, el % de dies d’ocupació durant l’any i per a quins usos s’utilitzarà l’aigua (dutxa, lavabo, aixetes, rentadora…). En el cas de l’aigua per regar, cal indicar el tipus de vegetació a regar, el tipus de reg i la superfície.

Disponibilitat d’aigua. La disponibilitat d’aigua que es pot aprofitar de la pluja es calcula amb les dades de pluviometria de la zona i la superfície de recollida disponible.

Amb aquestes dades, l’aplicació calcula els elements que necessita el sistema:

Dipòsit d’emmagatzematge. L’aplicació calcula el volum ideal del dipòsit d’emmagatzematge per no sobredimensionar-lo i el percentatge de la demanda total que representa l’aigua de pluja captada.

Desinfecció. Si l’aigua és per a ús domèstic caldrà instal·lar un sistema de desinfecció, que pot ser de dos tipus: amb hipoclorit o amb raigs ultraviolats. En funció del volum a desinfectar, l’aplicació indica el millor sistema i els temps i dosis d’aplicació.

Grup de pressió. En funció del número de plantes de l’habitatge i del número d’aixetes i aparells que utilitzin l’aigua de pluja a la cuina i al bany, l’aplicació proposa un grup de pressió que permeti impulsar el cabal a la pressió necessària.

Sistema de filtració. En funció del tipus de superfície de captació, l’aigua obtinguda pot contenir més o menys impureses i caldrà l’ús d’un o altre sistema. Per exemple, l’aigua d’un teulat sol contenir menys elements físics.

Estalvi. En funció del percentatge d’aigua de pluja utilitzada respecte al total de la demanda, l’aplicació calcula l’estalvi que al cap de l’any comporta per a l’usuari la instal·lació del sistema de recollida de pluvials.

L’aplicació també elabora un pressupost aproximat del cost de la instal·lació del sistema desglossant els materials necessaris per a la captació, l’emmagatzematge, la desinfecció i el grup de pressió, així com la mà d’obra per instal·lar-ho tot.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa