MonPlaneta
Més de 5.000 equips d’aplicació de fitosanitaris encara no han passat l’inspecció obligatòria
Inspecció de maquinària
Inspecció de maquinària d’aplicació de productes fitosanitaris per part dels Agents Rurals | Agents Rurals

!--akiadsense-->

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de les direccions generals d’Agricultura i Ramaderia i d’Agents Rurals, iniciarà el proper 1 de març una campanya d’inspecció dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris a tot Catalunya amb l’objectiu de comprovar que aquells equips que estan treballant al camp o desplaçant-se es troben inscrits en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola, i que han passat la inspecció periòdica corresponent, complint així amb la directiva europea d’ús sostenible dels plaguicides. A data de 31 de desembre de 2018, 19.043 equips de maquinària agrícola han passat la inspecció obligatòria dels 24.644 equips registrats en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola. Queden 5.061 equips sense inspeccionar, per la qual cosa es justifica aquesta campanya de control.

L’any passat ja es va realitzar un Pla Pilot en set comarques (Anoia, Alt Penedès, Alt Empordà, Alt Urgell, Baix Penedès, Montsià i Segrià), en què els Agents Rurals van detectar que el 10% dels equips no estaven registrats al Registre Oficial de Maquinària Agrícola i que el 8% no havia passat la inspecció obligatòria. Davant la valoració positiva de l’aplicació del Pla Pilot, enguany s’ha decidit fer-lo extensible a tot el territori català, introduint-hi com a novetat la comprovació de la disposició del carnet d’aplicador de productes fitosanitaris vigent, que ha de tenir el responsable de l’aplicació. Els encarregats de dur a terme aquest control també seran els Agents Rurals. Entre altres aspectes, comprovaran si l’equip porta l’etiqueta adhesiva conformement ha passat de manera favorable la inspecció, demanaran el certificat d’inspecció i comprovaran si l’equipament està inscrit en el registre i inspeccionat. En cas que hi hagi algun incompliment o que s’hagi de fer alguna comprovació documental, s’aixecarà acta de la inspecció, i, en cas de no complir amb alguna de les obligacions, els mateixos agents informaran de les tramitacions a realitzar i, si escau, s’aplicaran les sancions corresponents.

Fumigació a un camp de cebes | Joanbanjo (CC)

!--akiadsense-->

Per tal que es faci un ús sostenible dels plaguicides, des de la Unió Europea s’ha fixat una sèrie de requisits de compliment obligat, entre els quals l’obligatorietat de les inspeccions periòdiques als equips d’aplicació de productes fitosanitaris. En aquest sentit, la normativa estableix que tots els equips han d’estar inspeccionats, com a mínim, una vegada abans del 26 de novembre de 2016, exceptuant-ne els equips nous, que han d’inspeccionar-se dins del termini de cinc anys després de la seva compra. Per tant, des del 26 de novembre de 2016 només es poden utilitzar per a usos professionals aquells equipaments que hagin passat favorablement la inspecció. Malgrat que des del DARP s’han dut a terme diverses actuacions per informar i comunicar l’obligatorietat de la inscripció al Registre i de la realització de les inspeccions, actualment encara hi ha equips que no estan inscrits i d’altres que, tot i haver realitzat la inscripció, no han realitzat l’esmentada inspecció o no l’han superat favorablement. Amb aquests plans pilots d’inspecció s’espera que tots els equipaments compleixin amb la normativa.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa