Des de fa quatre dècades la Diputació és un pilar fonamental de la conservació del medi ambient
Des de fa quatre dècades la Diputació és un pilar fonamental de la conservació del medi ambient | Diputació de Barcelona

!--akiadsense-->

En temps de pandèmia, la Diputació de Barcelona celebra el 40è aniversari de la creació del Servei del Medi Ambient. El govern provincial va crear lany 1980 el primer servei estatal dedicat a la gestió ambiental en una administració pública. 40 anys després, des de lactual Àrea dAcció Climàtica, la Diputació és un referent indiscutible en el coneixement del medi i en la gestió i millora de les eines perquè els municipis puguin fer front als reptes climàtics que, ja en el present, ens interpel·len. La crisi de la COVID-19 ha arribat per qüestionar-nos com vivim, com creixem i com podem convertir-nos en municipis resilients, amb capacitat dadaptació al canvi.

Repassem lacció de la Diputació de Barcelona en el suport a les polítiques ambientals en aquests 40 anys a través de 40 accions pel medi ambient i per lemergència climàtica. 40 propostes per un futur sostenible, col·laboratiu, net, just, igualitari i verd.

1. Amb els alcaldes i les alcaldesses pel clima

La Diputació és una de les entitats coordinadores del Pacte europeu dels alcaldes i les alcaldesses pel clima i lenergia, que dona suport als pobles i a les ciutats perquè compleixin el compromís de reduir més del 40% de les seves emissions per a lany 2030.

Vull saber-ne més

2. Aprofitar la força del sol

No hi ha transició energètica sense energies renovables. Daquí el suport continu als ajuntaments per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis públics.

Vull saber-ne més

3. Menys consum, menys emissions

Lestalvi denergia en les instal·lacions públiques municipals —escoles, poliesportius, oficines, xarxes de calor— és una altra de les línies dajuts destacades. Per als municipis i per a la ciutadania.

Vull saber-ne més

4. Justícia climàtica

Contra la pobresa energètica, per la justícia climàtica i, en definitiva, perquè ningú quedi enrere, la Diputació desenvolupa el projecte dauditories energètiques en llars vulnerables.

Vull saber-ne més

5. Biomassa pel clima

Sabies que el 20% de la demanda tèrmica industrial de la província es pot cobrir amb biomassa procedent dels boscos del territori? La Diputació manté com a línia de treball prioritària la instal·lació de calderes amb estella forestal per escalfar escoles, poliesportius i oficines municipals als pobles i ciutats de la província. Gestionar el bosc. Crear llocs de feina. Reduir emissions.

Vull saber-ne més

6. Aprendre del sol

El sol es pren i dell se naprèn. Com? La Diputació impulsa la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades de les escoles, amb la col·laboració de les famílies, els mestres i els alumnes. Perquè tothom participi en la creació descoles més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Vull saber-ne més

7. Protagonistes dun canvi cultural

Els treballadors municipals i els usuaris dels equipaments són els primers a gestionar millor lenergia que consumeixen. Només amb bones pràctiques podem estalviar un 15% denergia. Per donar exemple. Passa lenergia. Programa 50/50.

Vull saber-ne més (Passa lenergia)

Vull saber-ne més (Programa 50/50)

8. Pacificar les ciutats

Sabies que el sector del transport contribueix en un 28% a les emissions de gasos amb efecte dhivernacle a Catalunya? La Diputació està al costat dels municipis en la redacció de plans de mobilitat i en el disseny de camins escolars. També potencia l’ús de la bicicleta amb la distribució de bicicletes elèctriques per als serveis municipals.

Vull saber-ne més

Mapa de Terrassa del Pla de Mobilitat 2016-2021 | Aj. Terrassa

!--akiadsense-->

9. A la feina sense emissions

La Diputació de Barcelona és pionera en la creació de plans de desplaçament de treballadors, per una mobilitat segura i sostenible, amb la creació de la seva Taula de mobilitat.

Vull saber-ne més

10. Prendre consciència de lemergència climàtica

Com a administració pública, la Diputació també es compromet i sadhereix a la declaració demergència climàtica.

Vull saber-ne més

11. Sensibilització climàtica

La corporació ofereix més de 300 activitats educatives als municipis durant la Setmana de lEnergia, en coordinació amb les altres administracions.

Vull saber-ne més

12. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

A la Xarxa, més de 300 ajuntaments i administracions comparteixen projectes i feina conjunta per millorar la qualitat de vida de les persones. Junts arribem més lluny.

Vull saber-ne més

13. Sostenible.cat

És el mitjà de comunicació per mantenir-se al dia de lactualitat ambiental del món local. I també a les xarxes.

Vull saber-ne més

14. Educar en el mar i el litoral

El Centre dEstudis del Mar, a Sitges, rep més de 15.000 visites anuals descolars i famílies. Al CEM coneixen els valors ambientals dels ecosistemes marins i la tasca que fa la Diputació per a la seva protecció.

Vull saber-ne més

15. Agenda escolar del medi ambient

La Diputació edita cada any lAgenda escolar del medi ambient i el Calendari escolar, que reben 100.000 escolars de Primària i dESO, des don saborden reptes tan rellevants com limpacte dels plàstics dun sol ús.

Vull saber-ne més

L'Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament 2019-2020
L’Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament 2019-2020 | Diputació de Barcelona

!--akiadsense-->

16. Coneixement a labast de tothom

Ja fa quatre dècades que la Diputació innova en matèria ambiental, generant coneixement i posant-lo a labast de la ciutadania i dels responsables tècnics municipals.

Vull saber-ne més

17. Capacitar persones

La gestió ambiental que fan els ajuntaments està en constant innovació i desenvolupament i és per això que els tècnics municipals tenen a disposició la millor formació i les eines més adequades per afrontar els nous reptes.

Vull saber-ne més

18. Aprenentatge i servei

La Diputació impulsa projectes daprenentatge i servei com a fórmula idònia per aconseguir un medi ambient millor. Millorar el medi ambient i fer persones millors.

Vull saber-ne més

19. El medi ambient, per a la ciutadania

La corporació dissenya, gestiona i posa a disposició dels habitants dels 311 municipis de Barcelona un gran ventall de recursos, activitats i exposicions relacionades amb el medi ambient.

Vull saber-ne més

20. Respirar net

Laire net és un requisit bàsic per a la salut humana i per això és imprescindible lacompanyament als ajuntaments en la vigilància de la contaminació de laire.

Vull saber-ne més

21. Reduir el soroll per millorar la salut

El soroll i les vibracions afecten la qualitat de vida de les persones. La Diputació ofereix suport als ajuntaments per poder-los controlar.

Vull saber-ne més

Control de contaminació acústica | Aj. Granollers

!--akiadsense-->

22. La contaminació invisible, a ratlla

A petició dels ajuntaments, la Diputació mesura els camps elèctrics i magnètics de les línies elèctriques i de la telefonia mòbil per mantenir-los dins dels nivells normatius.

Vull saber-ne més

23. Un laboratori pioner

El Laboratori de Medi Ambient de la Diputació és una instal·lació de referència que analitza laigua i laire per garantir el benestar i la seguretat de la ciutadania.

Vull saber-ne més

24. Laigua per beure

El canvi climàtic exigeix municipis forts, capaços de millorar la gestió, lestalvi i leficiència de la xarxa i laccés a laigua. La Diputació els ofereix suport tècnic per aconseguir-ho.

Vull saber-ne més

25. Aprendre a estalviar aigua

Sabies que es preveu que la disponibilitat daigua a la regió mediterrània es reduirà entre el 18 i el 22% en els propers anys? La ciutadania, i també els ajuntaments, tenen al seu abast diversos recursos de la Diputació per a lestalvi daigua. A casa, i també a la neteja dels carrers, al reg dels jardins i als equipaments públics.

Vull saber-ne més

26. El valor de laigua que no es veu

Laigua que no es veu té tanta importància com la que es beu. Els municipis tenen a la seva disposició eines per millorar la qualitat de laigua subterrània i els aqüífers, dun gran valor ecològic i econòmic.

Vull saber-ne més

27. Va daigua

A través daquest programa deducació ambiental, la Diputació promou la conservació dels rius, les basses i les rieres i protegeix els ecosistemes aquàtics continentals.

Vull saber-ne més

28. Prevenció de residus municipals

A Catalunya, cada persona produeix 1,64 kg de residus al dia. Conscients que el millor residu és el que no es genera, la Diputació ajuda els ajuntaments a fer plans de reducció de residus municipals i col·labora en les campanyes deducació ambiental de prevenció de residus.

Vull saber-ne més

Contenidors de recollida selectiva |

!--akiadsense-->

29. Seleccionar el que recollim

De mitjana, a Catalunya es recullen selectivament el 33% dels residus municipals. Cada ajuntament necessita el sistema de recollida selectiva que millor sadapti a les seves necessitats. La corporació els acompanya per augmentar la recollida i millorar-ne la gestió.

Vull saber-ne més

30. Leconomia és circular

I, per tant, els residus passen a ser recursos. La Diputació ofereix als municipis propostes de residu zero a través de leconomia circular, que facilitin el tancament del cicle al mateix municipi.

Vull saber-ne més

31. Zero amiant, zero tòxics

La localització de lamiant en edificis públics és fonamental per protegir les persones. La Diputació fa inventari de lamiant que hi ha a les instal·lacions municipals i dona suport a les deixalleries per gestionar-lo.

Vull saber-ne més

32. Més verds, més vius

La biodiversitat urbana integra lecologia, leconomia i les persones. La corporació proposa solucions per renaturalitzar les ciutats, basades en la natura i contra el canvi climàtic.

Vull saber-ne més

33. Jardineria sostenible

Per a una bona gestió del verd urbà, la Diputació promou mesures de jardineria sostenible: criteris de disseny, mètodes davaluació i control, selecció despècies, foment de la biodiversitat i lluita contra plagues i malalties.

Vull saber-ne més

34. Horts a ciutat

Són un element dintegració social, de renaturalització de la ciutat i dadaptació al canvi climàtic, una solució basada en la natura.

Vull saber-ne més

Hort urbà
Hort urbà | Diputació de Barcelona

!--akiadsense-->

35. LifeClinomics

La Diputació coordina el projecte europeu LifeClinomics, que proposa oportunitats als reptes de leconomia local i de la societat per adaptar-se al canvi climàtic i per aprofundir en la millora de la resiliència de les entitats locals mediterrànies.

Vull saber-ne més

36. Transparència ambiental

Tota la ciutadania, a través del portal de dades obertes, pot accedir a la informació amb què treballa la institució i a les dades de les quals disposa.

Vull saber-ne més

37. La veu del món local a Europa

La Diputació ajuda els ajuntaments a accedir a finançament europeu, participa en projectes europeus i treballa amb associacions internacionals com Aliança pel Clima.

Vull saber-ne més

38. Al costat de les associacions ambientals

L’Àrea dAcció Climàtica de la Diputació dona suport econòmic als projectes que duen a terme les entitats ambientals del territori, en col·laboració amb els ajuntaments.

Vull saber-ne més

39. LAgenda 2030 present arreu

La Diputació de Barcelona assumeix el repte de contribuir de forma activa a lAgenda 2030 i a localitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Vull saber-ne més

40. No treballem sols

La Diputació impulsa aliances amb col·legis professionals, clústers i associacions empresarials i administracions estatals i catalanes. Perquè només junts és possible avançar cap a la sostenibilitat.

Tapuntes a actuar pel medi ambient?

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa