MonPlaneta
380.000€ per adaptar l’enllumenat a les zones més protegides de la contaminació lumínica

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat ajuts per un import total de 382.836 euros a 20 ens locals catalans per a actuacions de millora de l’enllumenat exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018, o que es realitzin aquest any en curs, d’un total de 33 sol·licituds de subvencions. La convocatòria estava dotada inicialment amb 350.000 euros, import que permetia subvencionar 17 de les 20 actuacions que complien els requisits. El Departament ha considerat necessari incrementar la dotació econòmica per poder subvencionar les tres actuacions restants, ja que totes es realitzen en zones d’especial protecció, on és prioritari corregir els efectes de la contaminació lumínica.

Més de la meitat dels ens locals als quals s’ha concedit la subvenció estan situats en zones d’especial protecció, donat que formen part dels entorns del Parc Natural de la Serra de Montsant o de l’Observatori Astronòmic del Montsec. La resta ha sol·licitat subvencions per actuacions a realitzar en zones de protecció màxima (E1). Amb aquestes actuacions d’adequació es preveu una reducció de la potència mitjana de les instal·lacions del 60%; un estalvi en el consum d’energia i cost del 64% i una reducció anual en l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de 157 tones de CO2. La millora ambiental de l’enllumenat no és només per la disminució del consum per la introducció de noves tecnologies sinó també per l’adequació dels nivells lumínics a les necessitats i per l’elecció del tipus de llum.

Com que són actuacions d’adequació de l’enllumenat exterior que tenen impacte en zones protegides, s’ha subvencionat únicament les actuacions que compleixen els següents criteris:

– Làmpades de vapor de sodi, LED PC-ambre –o característiques assimilables– o instal·lació de sistemes de filtratge que permetin arribar a característiques equivalents.

– Els llums han d’emetre cap al pla superior menys de l’1%.

– La instal·lació ha de disposar de sistemes d’accionament i de regulació de flux lluminós i complir els nivells d’il·luminació màxims que estableix la normativa.

Una nit estrellada a Catalunya, malaguanyada pels efectes de la contaminació lumínica | Helena Perelló

La contaminació lumínica és una amenaça ambiental planetària creixent que afecta els éssers vius i altera els seus hàbitats. Les zones d’especial valor natural o astronòmic s’han de protegir de la contaminació lumínica per garantir la preservació de la biodiversitat i assegurar que es mantinguin unes condicions de foscor que permetin l’observació del firmament en les millors condicions. El Departament de Territori i Sostenibilitat prioritza les actuacions de millora de l’enllumenat a les zones classificades de màxima protecció a Catalunya. El 39% de la superfície de Catalunya està declarada de màxima protecció amb caràcter general i, dins d’aquest, hi ha tres zones de protecció especial: l’Observatori Astronòmic del Montsec, el Parc Natural de la Serra de Montsant i el municipi de Saldes. A l’entorn d’aquestes zones d’especial protecció es crea una àrea –àrea d’influència– on l’enllumenat que s’hi instal·la és el de menor impacte sobre el medi. Donat que la contaminació lumínica és un fenomen que pot tenir efectes a llarga distància és necessari que aquesta àrea sigui el més àmplia possible.

Seguint amb el projecte de reducció de la contaminació lumínica i conservació del patrimoni natural per fer front a la pèrdua de biodiversitat, al llarg del 2019 es preveu la declaració de zona protegida del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i l’ampliació, amb vuit municipis més, de la zona de protecció entorn del Parc Astronòmic del Montsec. Així mateix, s’estan duent a terme els estudis previs a l’entorn de les Muntanyes de Prades i al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa