Subvencions d’1,4 milions d’euros per millorar el control de l’aigua subministrada

Una línia de subvencions de l'ACA permet que els ens encarregats de l’abastiment millorin la gestió amb la implantació o adaptació de sistemes de telecontrol dels cabals mesurats.

Comptador d'aigua

Comptador d’aigua | ACA

L’Agència Catalana de l’Aigua ha creat una línia de subvencions pels ens locals amb l’objectiu que millorin el control de l’aigua subministrada amb la instal·lació o millora de comptadors d’aigua en alta. Durant l’any 2018 es destinaran 1,4 milions d’euros amb l’objectiu de millorar el control dels cabals subministrats, la implantació o adaptació dels sistemes de telecontrol dels cabals mesurat, i l’adquisició del software de tractament de les dades, entre d’altres, fins a un import màxim de 15.000 euros per municipi. Les mesures a què va destinada aquesta partida són essencials per conèixer els rendiments i l’eficiència dels sistemes d’abastiment, i, per tant, garantir una millor qualitat del servei de subministrament i un millor aprofitament dels recursos hídrics.

Nou comentari