hotel

Un hotel de Sant Sebastià, prototip d’Edificis de Consum Gairebé Nul

Comparteix
La seva altíssima eficiència energètica fa que el seu consum per a calefacció i refrigeració es situï en valors deu vegades inferiors al d'un hotel convencional
:  - Mobile