ajudes

Quatre milions d’euros en ajudes per a actuacions sobre residus de la construcció

Comparteix
Es destinaran a promoure la clausura de punts d’abocament incontrolat, a la utilització d’àrid reciclat i a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant
:  - Mobile