Els supermercats són els principals causants del malbaratament alimentari

Un estudi al Regne Unit revela que la majoria de menjar que és llençat té com a origen algunes exigències dels grans compradors

Contenidor amb menjar per llençar

Contenidor amb menjar per llençar | xx

El malbaratament de menjar “representa una catàstrofe ecològica de proporcions sorprenents”. La producció d’aliments és l’activitat humana que té un impacte ambiental més gran al planeta i segons un estudi de la FAO de 2013, si fos un país, el menjar malbaratat seria el tercer emissor més gran de gasos d’efecte hivernacle després de la Xina i els Estats Units. Ara, un estudi de l’organització ‘FeedBack’ es centra en les pràctiques que produeixen la quantitat més gran d’aquest malbaratament al Regne Unit, amb denúncies conclusions que són aplicables, molt probablement i com a mínim, a la majoria de països del món desenvolupat.