MonPlaneta
Els baleners japonesos han mort 122 rorquals embarassades aquesta temporada

Els baleners japonesos van capturar i matar 122 femelles embarassades de rorqual austral durant “l’estudi de camp” que van dur a terme durant l’estiu antàrtic.

Segons un informe que va ser enviat a la Comissió Balenera Internacional, els caçadors van capturar un total de 333 rorquals durant una expedició que va durar des de novembre de 2017, quan van sarpar del Japó, fins al març de 2018, quan hi van trobar.

Segons les autoritats japoneses, els seu programa de baleners té finalitats científiques, tot i que el 2014 les Nacions Unides van legislar contra la “recerca letal”, que és àmpliament condemnada a tot el món.

Comparteix

Icona de pantalla completa