Altes concentracions de químics perillosos als plàstics recollits al llac Léman

Les anàlisis als residus d'un dels llacs més grans d'Europa mostren una gran contaminació per plàstics, molts dels quals són antics i contenen substàncies actualment prohibides.

El llac Léman

El llac Léman | CalistaZ (CC)

Les primeres anàlisis que s’han fet als residus plàstics recollits al llac Léman, situat entre França i Suïssa, han comprovat l’elevada presència entre ells de productes químics perillosos com el cadmi, el mercuri i el plom, en nivells sovint superiors als màxims permesos per la legislació europea. La descoberta d’aquests productes, que actualment estan restringits o prohibits en la producció de plàstics, indica que aquests residus podrien ser antics i que, com els oceans, les aigües dolces també es troben afectades per la contaminació per plàstics des de fa molts anys. Aquests són algunes de les conclusions a les que ha arriba un estudi publicat a ‘Frontiers in Environmental Science’ i encapçalat per la doctora Montserrat Filella, que també suggereix que la gran presència de plàstics antics, tot i que són molt més contaminants que els que es fan servir a dia d’avui, també mostra un canvi de tendència.