Agricultura avaluarà l’efecte de la fertilització en la qualitat de sòls i aigües

Es delimitaran entre 7 i 10 conques hidrogràfiques arreu de Catalunya, on s’aplicaran mètodes específics per conèixer els com influeixen les bones pràctiques agràries.

Jornada informativa a Malla

Jornada informativa a Malla | Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Durant els propers anys, l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració de centres tecnològics i universitats, vol aplicar els mètodes, les eines i les tècniques obtinguts dels Plans per a la Millora de la Fertilització Agrària a Catalunya per conèixer quins efectes té aquesta pràctica en la qualitat dels sòls i les aigües del país. Amb aquest objectiu, tot i que els plans continuaran tenint l’abast territorial que han tingut fins ara, es delimitaran un total de 7-10 conques hidrogràfiques arreu de Catalunya on es duran a terme actuacions més específiques. En aquesta iniciativa, s’inclou la participació de l’Agència Catalana de l’Aigua per donar més coherència entre les actuacions agronòmiques i els efectes en les aigües.